Biuletyn Informacji Publicznej
RSS
Załatw sprawę w Urzędzie
Ogłoszenia Urzędu Miasta
  • wersja standardowa
  • Wersja kontrastowa

RPWiK kontroluje

Nielegalne pobory wody bez zawarcia umowy, celowe uszkadzanie wodomierzy lub ominięcia wodomierza głównego to najczęstsze uchybienia, które podczas systematycznych kontroli stwierdza Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Chrzanowie.

RPWiK logo

W ostatnim czasie nieprawidłowości stwierdzono aż u kilkunastu odbiorców.

 

Warto pamiętać, że kontrole są prowadzone regularnie, a w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości (np. obejścia wodomierza, trójniki na przyłączach, nielegalne wypusty itp.) przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może odciąć dostawę wody. Zgodnie z art. 28 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków odbiorcom, u których stwierdzono nieprawidłowości grozi też grzywna - nawet do 5 tys. zł.

 

RPWiK regularnie kontroluje również przyłącza kanalizacyjne i sprawdza czy do kanalizacji sanitarnej nie jest odprowadzana deszczówka z rynien czy odwodnienia terenu.

 

- Staramy się uświadomić mieszkańcom, że kanalizacja to nie śmietnik. Nie powinny tam trafiać ani wody opadowe, ani drenażowe a tym bardziej elementy stałe i inne substancje, które ludzie potrafią do kanalizacji odprowadzić – mówi Szymon Wyrwik, dyrektor ds. technicznych RPWiK. I dodaje, że do kanalizacji nie powinny nigdy trafiać m.in. żwir, piasek, popiół, szkło, tekstylia, włókna, patyczki kosmetyczne, chusteczki nawilżone, substancje palne i wybuchowe, płyny, które nie rozpuszczają się w wodzie (żywice, lakiery, emulsje, oleje itp.), substancje żrące i toksyczne (np. kwasy i zasady, siarkowodór), odpady z hodowli zwierząt i ścieki zawierające chorobotwórcze ustroje. Trafiające do kanalizacji przedmioty stałe, powodują awarie i uszkodzenia urządzeń służących do odprowadzania ścieków. Wspomniana ustawa za takie działania przewiduje grzywnę – do 10 tys. zł a nawet ograniczenie wolności.

 

Obecnie kontrole przyłączy kanalizacyjnych prowadzone są na terenie Dulowej oraz Karniowic.

 

Informacja nadesłana przez RPWiK

Utworzono: 09 styczeń 2018
marzec 2018
P W Ś C Pt S N
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Zbliżające się wydarzenia

 

GMINA TRZEBINIA
ul. Marszałka Piłsudskiego 14
32 - 540 Trzebinia
NIP:  628-226-01-22

URZĄD MIASTA W TRZEBINI
tel. 32 6121 227, fax: 32 6121 147
Godziny pracy: 
pn., śr., czw. 7.30 - 15.30 
wtorek: 7.30 - 17.00
piątek: 7.30 - 14.00