Artykuły

Sprawozdanie z poszerzenia udziału społeczeństwa w pracach nad studium uwarunkowań i kierunków zagospodarownaia przestrzennego Gminy Trzebinia

a) Sprawozdanie z I etapu poszerzenia udziału społeczeństwa w pracach nad studium

b) Załaczniki 1-9 do sprawozdania z I etapu poszerzenia udziału społeczeństwa w pracach nad studium

c) Protokoły: