Biuletyn Informacji Publicznej
RSS
Załatw sprawę w Urzędzie
Ogłoszenia Urzędu Miasta
 
Biuletyn Informacji Publicznej
RSS
 • wersja standardowa
 • Wersja kontrastowa

Darmowa pomoc prawna w Trzebini

INFORMACJA

od dnia 18 września 2017 r. Urząd Miasta w Trzebini informuje, że punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

został przeniesiony do budynku Rynek 18, II piętro, pok. nr. 2 .

 

 

Od początku roku 2016 w Trzebini, tak jak na terenie całej Polski, funkcjonuje system darmowej pomocy prawnej.

Informacja z dnia 26 lipca 2017 r. Urząd Miasta w Trzebini informuje, że punkt nieodpłatnej pomocy prawnej czynny będzie w dniach 22 i 29 sierpnia 2017 r. od godziny 14.00 do godziny 20.00. Pozostałe dni dyżurów pozostają bez zmian.


Od 04 stycznia 2016 r. pomoc prawna jest udzielana w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej, zlokalizowanym przy ulicy Marszałka Piłsudskiego 14 a (w budynku Biura Rady Miasta Trzebini), wejście "B", pokój nr 8, przez 5 dni w tygodniu (poniedziałek - piątek), w godzinach od 15.00 do 19.00. Nieodpłatnej pomocy prawnej w Trzebini udzielać będą adwokaci.

 


Ustawa uchwalona przez Sejm dnia 5 sierpnia 2015 r. zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

 • młodzież do 26. roku życia,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • seniorzy po ukończeniu 65 lat,
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
 • kombatanci,
 • weterani,
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,
 • kobiety z dokumentem potwierdzającym ciążę.

Pomoc prawna zakres

Pomoc prawna polega na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
 • pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

 

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • spraw karnych,
 • spraw administracyjnych,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • spraw rodzinnych,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. 

 

Pomoc nie obejmuje natomiast spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

 

Szczegółowe informacje na temat systemu pomocy prawnej znajdują się na stronie https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/

 

grafika2

 

Materiały związane z tematem darmowej pomocy prawnej:

 

Created on Monday, 14 December 2015 12:08
October 2017
M T W T F S S
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

The Office Hall of Trzebinia

Marszałka Piłsudskiego 14 St.
32-540 Trzebinia


tel. (+48 32) 6121227 (switchboard), 6122 648 (secretariat)
fax (+48 32) 6121147
e-mail: urzad@um.trzebinia.pl

Working hours:
Mon, Wed.-Fri. 7.30 a.m. – 3.30 p.m.
Tue. 7.30 a.m. – 5.00 p.m.