• wersja standardowa
 • Wersja kontrastowa
Aktualności

PROJEKT Ożywienie społeczno-gospodarcze zbiornika wodnego Chechło na terenie gmin Trzebinia i Chrzanów poprzez budowę i rozbudowę infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

Projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020,
Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu,
Poddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów – SPR

 

Projekt realizowany  w partnerstwie Gmin Trzebini i Chrzanowa, Starostwa Powiatowego w Chrzanowie oraz Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” w Chrzanowie

 

Wartość projektu:  10 100 684,60 zł

 

Wartość dofinansowania:  4 734 799,44 zł

 

Cel projektu: Realizacja projektu zagospodarowania otoczenia zbiornika Chechło przyczyni się do poprawy walorów estetycznych, środowiskowych i funkcjonalnych zbiornika, zachowania tożsamości, utworzenia nowych miejsc pracy i atrakcyjnej przestrzeni publicznej dedykowanej rozwojowi turystyki.

 

Zakres rzeczowy: budowa i rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w otoczeniu zbiornika Chechło. W wyniku realizacji projektu powstanie kąpielisko z tarasami, struktura widokowa Galena, dwa Żarobiwaki, boiska do gier zespołowych, pawilon spotkań, Ekoplatforma, a także sanitariaty, miejsca parkingowe i ciągi komunikacyjne. Prace będą prowadzone w systemie zaprojektuj i wybuduj.

 

Termin realizacji: IV kwartał 2018

 

Projekt struktury widokowej GALENA

 

O projekcie:

 

Dzięki ponad 4,7 mln zł dofinansowania ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata  2014-2020, Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów – SPR zbiornik wodny Chechło, jego przyrodniczy i krajobrazowy potencjał zostanie wykorzystany dla poprawy oferty rekreacyjnej i turystycznej skierowanej do mieszkańców i turystów. Realizacja projektu poprzez zorganizowane zagospodarowanie zbiornika przyczyni się do wzrostu zatrudnienia i wzmocnienia rozwoju gospodarczego regionu.

 

Umowę gwarantującą przyznanie dofinansowania projektu „Ożywienie społeczno-gospodarcze zbiornika wodnego Chechło na terenie gmin Trzebinia i Chrzanów poprzez budowę i rozbudowę infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej” podpisali 25.08.2017 r. Marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa oraz Burmistrz Miasta Trzebini Adam Adamczyk. Planowany termin zakończenia projektu to jesień 2018 r.

 

Umowa z wykonawcą - Konsorcjum Firm: Lider Krisbud Sp. z o.o. ul. Lipcowa 58, 32-540 Trzebinia, Partner: „Rembud” Zakład Remontowo Budowlany Władysław Lesko, ul. Piłsudskiego 137, 32-540 Trzebinia –  na roboty budowlane w systemie zaprojektuj i wybuduj została podpisana w grudniu 2017 r.

Łączny koszt realizacji zadania wyniesie 10 100 684,60 zł.

 

Inwestycja zlokalizowana jest w północnej, północno – zachodniej i południowo – zachodniej części zbiornika Chechło, wraz z sąsiadującymi obszarami zalesionymi, położonymi w całości na terenie gminy Trzebinia i Chrzanów, w powiecie chrzanowskim, w województwie małopolskim.

 

Projekt będzie realizowany w partnerstwie Gmin Trzebini i Chrzanowa, Starostwa Powiatowego w Chrzanowie oraz Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” w Chrzanowie.

 

Projekt placu zabaw

Ścieżka dydaktyczna - projekt ekoplatformy widokowej

 

Beneficjentem projektu (Liderem) jest gmina Trzebinia, odpowiedzialna za przygotowanie projektu i jego realizację.

Zgodnie z zawartą umową partnerską, partnerzy projektu przekazali Gminie Trzebinia prawa do dysponowania nieruchomościami na cele realizacji projektu, w tym na cele budowlane; zobowiązali się przekazać swoje wkłady własne w formie dotacji celowej oraz powierzyli wykonanie działań projektowych Liderowi – Gminie Trzebinia.

 

Dzięki unijnemu dofinansowaniu mieszkańcy Trzebini, Chrzanowa i okolic za rok będą mogli odpocząć aktywnie nad wodą, a nad ich bezpieczeństwem będzie czuwał ratownik. Wokół zbiornika Chechło powstanie plaża, gdzie letnicy będą mogli korzystać ze specjalnego basenu z tarasami, grać w badmintona, czy siatkówkę plażową na nowych boiskach. W planach jest również platforma widokowa, z której będzie można podziwiać panoramę okolicy oraz hangar dla łodzi.

 

Mieszkańcy Trzebini i okolic będą mogli łatwo dojechać na miejsce, bo w ramach projektu powstaną miejsca parkingowe oraz nowy przystanek autobusowy. Oczywiście nie zabraknie też parkingów rowerowych dla osób, które zdecydują się przyjechać na dwóch kółkach. Do dyspozycji wypoczywających będą też grille, miejsca biwakowe i punkty gastronomiczne.

Projekt miejsca biwakowego z wieżą ratownika - ŻAROBIWAK

Projekt hangaru na łodzie

 

Warto podkreślić, że powstające budynki i wyposażenie plaży w swojej kolorystyce będą nawiązywać do historii i tożsamości miast przemysłowych, jakimi są Trzebinia i Chrzanów. Srebro nawiązuje do galeny – minerału, w który kiedyś były zasobne obie gminy, a czerwień odzwierciedla proces prażenia tego surowca. Takie podejście pozwoliło wykreować miejsce niepowtarzalne, zakorzenione w przemysłowych tradycjach obu gmin.

 

Dzięki unijnemu dofinansowaniu realizacja projektu zagospodarowania otoczenia zbiornika Chechło przyczyni się do poprawy walorów estetycznych, środowiskowych i funkcjonalnych zbiornika, zachowania tożsamości, utworzenia nowych miejsc pracy i atrakcyjnej przestrzeni publicznej dedykowanej rozwojowi turystyki.

 

Projekt pawilonu sanitarnego

Projekt pawilonu rekreacyjnego

 

 Inne artykuły na ten temat:

Rozbudowa i modernizacja Domu Kultury "Sokół"

Dom Kultury Sokół (Rozbudowa i modernizacja)

 

 

Realizację prac budowlanych rozpoczęto w 2003 roku, a ich wykonawcą było Przedsiębiorstwo Rewaloryzacji Zabytków z Krakowa.

 

Adres: 32-540 Trzebinia, ul. Kościuszki 74

Autor: arch. arch. Maciej Nitka, Wojciech Wierdak; Maciej Nitka Pracownia Architektury

Współpraca: konstrukcja: inż. Józef Plata, inst. sanit. mgr inż. Jerzy Sowa, inst. el.: inż. Adam Biela, sieci energetyczne: mgr inż. Tadeusz Głuch, inst. elektroniczne: inż. Krzysztof Burczak, inż. Jerzy Straszak, technologia teatralna: Tomasz Ostrowski, technologia kinowa: Wojciech Bujakowski, mechanika sceny: dr inż. WAldemar Szczechowski, wnętrza: arch. Grażyna Kaczmarek

 

 • Inwestor: Urząd Miasta w Trzebini
 • Powierzchnia działki: 3600m²
 • Powierzchnia użytkowa: 2000 m²
 • Kubatura: 10500 m³
 • Projekt: 2001 – 2002
 • Zakończenie prac: 2006 r.

 

 

Obecnie Dom Kultury Sokół jest siedzibą:

 

loga cyfrowy 2017
Cyfrowy urząd w twoim domu – cyfrowa administracja blisko mieszkańców Gminy Trzebinia

 

Projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020,
Oś 2 Cyfrowa Małopolska,
Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby,
Poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna administracja.

 

Wartość projektu: 717 769,00 PLN


Wartość dofinansowania: 530 024,25 PLN

Cel projektu: Rozwój elektronicznej administracji w Gminie Trzebinia w zakresie elektronizacji usług publicznych poprzez udostępnienie usług elektronicznych oraz zapewnienie klientom Urzędu Miasta w Trzebini dostępu do szerokiego zakresu wysokiej jakości usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną.

 

Zakres rzeczowy:

1. Przeprowadzenie audytów wewnętrznych pod kontem e-usług oraz obowiązujących przepisów. Aktualizacja procedur, polityki bezpieczeństwa oraz instrukcji zarządzania systemem
    informatycznym.

2. Zakup i uruchomienie platformy do prowadzenia konsultacji społecznych.

3. Zakup i uruchomienie systemu komunikacji mobilnej.

4. Zakup i uruchomienie platformy finansowo-płatniczej wraz z  dostarczeniem serwera.

5. Opracowanie i wdrożenie elektronicznych formularzy na platformie E-PUAP.

6. Rozbudowa i uruchomienie elektronicznego obiegu dokumentów wraz z dostarczeniem serwera

 

Termin realizacji: 2016 - 2018

 

Realizacja „Projektu budowy i eksploatacji szerokopasmowej sieci światłowodowej na obszarze województwa Małopolskiego" w gminie Trzebinia

A. Informacje:

Informacja dodana dnia 04.10.2016 r.

         Kwestionariusz Ankiety do programu Małopolskiej Sieci Szerokopasmowej w gminie Trzebinia

 

Informacja dodana dnia 15.09.2016 r.

Informacja dodana dnia 03.12.2015 r.

Informacja dodana dnia 02.11.2015 r.

Informacja dodana dnia 13.10.2015 r.

 

„Małopolska Sieć Szerokopasmowa” na mapie województwa Małopolskiego, źródło: http://mss.malopolska.pl/upload/upload/mapa.jpg

 

B. Internet:

1). Studium Wykonalności Projektu Małopolska Sieć Szerokopasmowa (wybrane pliki poniżej):

http://www.malopolska.pl/Obywatel/SiecSzerokopasmowa/Strony/StudiumWykonalnosci.aspx

2). „W Rzeczpospolitej debatowali o sieciach”:

http://www.polskaszerokopasmowa.pl/aktualnosci/w-rzeczpospolitej-debatowali-o-sieciach.html

3). Artykuł "Szerokopasmowa sieć światłowodowa będzie też w Trzebini" z 13.10.2015 r.

4). Polska szerokopasmowa - testowanie łącza

5). Małopolska Sieć Szerokopasmowa jest dostępna na terenie gminy Trzebinia

6). Oferta MSS na terenie gminy Trzebinia

 

C. Do pobrania:

1). List intencyjny w sprawie realizacji "Projektu budowy i eksploatacji szerokopasmowej sieci światłowodowej na obszarze województwa Małopolskiego" na terenie gminy Trzebinia
2). III.3. ANALIZA POWIATU CHRZANOWSKIEGO Studium wykonalności projektu pt. „Małopolska Sieć Szerokopasmowa” Powiat chrzanowski sierpień 2008 r. (uzupełnienie – czerwiec 2010 r.)
3). PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Małopolska Sieć Szerokopasmowa zadanie inwestycyjne: POWIAT CHRZANOWSKI - część pasywna 
4). Formularz zgłoszenia podmiotu zainteresowanego dostępem do „Małopolskiej Sieci Szerokopasmowej” - plik do edycji (.odt) oraz plik PDF 
5). Do pobrania plik: UMT_Ankieta_MZNet_kwestionariusz_na_strone_www_03-12-2015.odt oraz plik PDF

 

 

Strona prowadzona przez Wydział Organizacyjny i Spraw Administracyjno-Gospodarczych

Zagospodarowanie centrum Sołectwa „Nowsie” w Bolęcinie

 

Zagospodarowanie centrum Sołectwa „Nowsie” w Bolęcinie

 

 

Przedmiot projektu:

Zakres rzeczowy projektu obejmuje: wykonanie ścieżek spacerowych z wydzielonymi miejscami i wbudowanymi ławkami betonowo - drewnianymi, wykonanie rabaty z kwiatami jednosezonowymi, montaż małej architektury parkowej (ławek betonowo – drewnianych, koszy na śmieci i tablicy informacyjnej z planem wsi), obsadzenie zieleni, krzewów ogrodowych i młodych drzew, wykonanie skalniaka oraz przesadzenie roślin.

 

Termin zakończenia realizacji i rozliczenia projektu: 2015 rok.

 

Instytucja dofinansująca:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

Oś 4 Leader Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo na Jurze”

Działanie : Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji w ramach działania – Odnowa i Rozwój wsi”.

 

Wartość inwestycji: 116 850,00 zł

 

Wartość dofinansowania: 74 374,00 zł

 

Beneficjent: Gmina Trzebinia.

 

Cel projektu: Poprawa atrakcyjności rekreacyjno – wypoczynkowej i turystycznej wsi Bolęcin poprzez zagospodarowanie centrum sołectwa „Nowsie”.

Remont pomieszczeń w Domu Kultury w Karniowicach wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu

 

Remont pomieszczeń w Domu Kultury w Karniowicach wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu

 

Przedmiot projektu:

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

 • Remont pomieszczeń w Domu Kultury: wykonanie remontu starych posadzek na parterze budynku, malowanie ścian farbami emulsyjnymi, zerwanie starego parkietu i położenie nowego wraz z pomalowaniem, obłożenie wewnętrznej klatki schodowej płytkami ceramicznymi.
 • Zagospodarowanie terenu przy Domu Kultury: remont utwardzonego placu przed budynkiem i uzupełnienie ubytków, istniejąca zieleń – nowe zasadzenia, remont istniejących lamp parkowych.

 

Termin zakończenia realizacji i rozliczenia projektu: 2015 rok.

 

Instytucja dofinansująca:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

Oś 4 Leader Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo na Jurze”

Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji w ramach działania – Odnowa i Rozwój wsi”.

 

Wartość inwestycji: 138 139,13 zł

 

Wartość dofinansowania: 87 391,00 zł

 

Beneficjent: Gmina Trzebinia.

 

Cel projektu: Poprawa jakości życia mieszkańców miejscowości Karniowice oraz zaspokojenie ich potrzeb społecznych poprzez remont pomieszczeń w Domu Kultury w Karniowicach wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu. Przeprowadzenie zaplanowanej operacji umożliwi rozwój infrastruktury publiczno – rekreacyjnej wsi, co wpłynie pozytywnie na wzrost atrakcyjności turystycznej.

Programy pomocy dla rodzin wielodzietnych

 

Burmistrz Miasta Trzebini informuje, że od dnia 1 stycznia 2017 roku realizacja zadań wynikających
z Ustawy o Karcie Dużej Rodziny będzie prowadzona
przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebini
w budynku przy ul. Kościuszki 50 (Trzebiński Inkubator Przedsiębiorczości), telefon: 32 61 10 829.

 

-------------------------------------------------------------------------

 

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Jej posiadacze mają możliwość tańszego korzystania z oferty instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych czy księgarni na terenie całego kraju. Posiadanie Karty ułatwia więc dużym rodzinom dostęp do rekreacji oraz obniża koszty codziennego życia. 

W praktyce Karta Dużej Rodziny zapewnia zniżki przy zakupie jedzenia i kosmetyków, odzieży i obuwia, książek, zabawek oraz paliwa. Obniża także koszty rachunków za usług telekomunikacyjne czy bankowe. Pozwala na tańsze przejazdy pociągami i komunikacją publiczną w wybranych miejscowościach.

Posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą korzystać z oferty w ponad 10 tys. miejsc zgłoszonych przez prawie tysiąc firm i instytucji z całej Polski. Karta przysługuje niezależnie od uzyskiwanych dochodów rodzinom z co najmniej trójką dzieci:

 • w wieku do ukończenia 18 roku życia, 

 • w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej, 

 • bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. 

 

Ważne jest, aby w chwili składania wniosku rodzina spełniała ww. warunki. Jeśli w chwili składania wniosku rodzina nie ma na utrzymaniu co najmniej trojga dzieci spełniających wymienione wyżej warunki, Karta Dużej Rodziny nie będzie przysługiwała żadnemu z jej członków.

 

 

Więcej informacji o Karcie Dużej Rodziny można znaleźć tutaj..............https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina

 

Program „Trzebinia Przyjazna Rodzinie”

Program „Trzebinia Przyjazna Rodzinie” to program działań na rzecz rodzin wielodzietnych, zamieszkałych na terenie naszej Gminy. Program został przyjęty Uchwałą LIII/570/VI/2014 Rady Miasta Trzebini z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie wprowadzenia na terenie gminy Trzebinia Programu „Trzebinia Przyjazna Rodzinie”.

 

Główne cele programu „Trzebinia Przyjazna Rodzinie” to:

1. promowanie modelu rodziny wielodzietnej,

2. kształtowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej,

3. umacnianie roli rodziny oraz wspieranie realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczej rodziny wielodzietnej,

4. wzmocnienie kondycji bytowej rodzin wielodzietnych.

 

Dokumentem identyfikującym uprawniającym do korzystania z Programu „Trzebinia Przyjazna Rodzinie” jest Karta Dużej Rodziny, pod warunkiem iż członek rodziny wielodzietnej chcący skorzystać z uprawnień w ramach Programu „Trzebinia Przyjazna Rodzinie” zamieszkuje na terenie Gminy Trzebinia.

 

Aktualnie partnerami programu Trzebinia Przyjazna rodzinie są:

 

 • Trzebińskie Centrum Kultury

1. Zakres szczególnych uprawnień określa się następująco:

- 50% ulga dla dorosłych i dzieci na bilety wstępu na spektakle teatralne i koncerty organizowane przez TCK w Domu Kultury „Sokół” i Dworze Zieleniewskich.

- Bilety ulgowe dla całej rodziny do Kina „Sokół” wg obowiązującego aktualnie cennika.

- Zniżki dla dzieci i młodzieży do lat 19  za udział w płatnych zajęciach organizowanych w Domach Kultury TCK wg następującego algorytmu:

· Za pierwsze dziecko – zniżka 15%

· Za drugie dziecko – zniżka 20%

· Za trzecie dziecko – zniżka 25%

· Za czwarte dziecko – zniżka 30%

· Za kolejne dzieci – zniżka 35%

2. Ze szczególnych uprawnień może korzystać każdy członek rodziny wielodzietnej, o którym mowa w Programie „Trzebinia Przyjazna Rodzinie”.

 

 • Miejski Zarząd Nieruchomości sp. z o. o.

1. Zakres uprawnień obejmuje 40% rabatu na bilety.

Jednorazowy bilet wstępu obejmuje 70 min. pobytu na basenie (od przyłożenia zegarka do czytnika,,wejście" do momentu rozliczenia w kasie). Po upływie 70 minut dopłata do usługi naliczana jest minutowo. Bilet na basen nie zawiera opłaty za korzystanie z sauny, która wynosi 0,40 zł. za minutę i jest płatna przy końcowym rozliczeniu.

2. Rabat na bilety nie obejmuje posiadaczy karnetów Krytej Pływalni i dotyczy tylko wejść gotówkowych

3. Ze szczególnych uprawnień może korzystać każdy członek rodziny wielodzietnej, o którym mowa w Programie „Trzebinia Przyjazna Rodzinie”.

 

 

 

Informacje dla przedsiębiorców chcących przystąpić do programu.

 

Program „Trzebinia Przyjazna Rodzinie”

Program „Trzebinia Przyjazna Rodzinie” to program działań na rzecz rodzin wielodzietnych, zamieszkałych na terenie naszej Gminy. Program został przyjęty Uchwałą LIII/570/VI/2014 Rady Miasta Trzebini z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie wprowadzenia na terenie gminy Trzebinia Programu „Trzebinia Przyjazna Rodzinie”.

 

Główne cele programu „Trzebinia Przyjazna Rodzinie” to:

1. promowanie modelu rodziny wielodzietnej,

2. kształtowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej,

3. umacnianie roli rodziny oraz wspieranie realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczej rodziny wielodzietnej,

4. wzmocnienie kondycji bytowej rodzin wielodzietnych.

 

Uprawnieni do korzystania z programu są członkowie rodziny wielodzietnej:

 1. rodzic (rodzice) – przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka;

 2. małżonek rodzica;

 3. dziecko – przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135z późn. zm. ).

 

Przez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

 1. w wieku do ukończenia 18 roku życia;

 2. w wieku do ukończenia 25 roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej;

 3. bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Dokumentem identyfikującym uprawniającym do korzystania z Programu „Trzebinia Przyjazna Rodzinie” jest Karta Dużej Rodziny, o której mowa w §6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. W sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. Z 2014 r., poz. 755 z póżn. zm.), pod warunkiem iż członek rodziny wielodzietnej chcący skorzystać z uprawnień w ramach Programu „Trzebinia Przyjazna Rodzinie” zamieszkuje na terenie Gminy Trzebinia.

 

Karta Dużej Rodziny upoważnia do korzystania z programu „Trzebinia Przyjazna Rodzinie”, a także oferuje system zniżek wprowadzonych przez Ogólnopolską Kartę Rodziny.

 

Aktualnie partnerami programu Trzebinia Przyjazna rodzinie są:

 

 • Trzebińskie Centrum Kultury

1. Zakres szczególnych uprawnień określa się następująco:

- 50% ulga dla dorosłych i dzieci na bilety wstępu na spektakle teatralne i koncerty organizowane przez TCK w Domu Kultury „Sokół” i Dworze Zieleniewskich.

- Bilety ulgowe dla całej rodziny do Kina „Sokół” wg obowiązującego aktualnie cennika.

- Zniżki dla dzieci i młodzieży do lat 19  za udział w płatnych zajęciach organizowanych w Domach Kultury TCK wg następującego algorytmu:

· Za pierwsze dziecko – zniżka 15%

· Za drugie dziecko – zniżka 20%

· Za trzecie dziecko – zniżka 25%

· Za czwarte dziecko – zniżka 30%

· Za kolejne dzieci – zniżka 35%

2. Ze szczególnych uprawnień może korzystać każdy członek rodziny wielodzietnej, o którym mowa w Programie „Trzebinia Przyjazna Rodzinie”.

 

 • Miejski Zarząd Nieruchomości sp. z o. o.

1. Zakres uprawnień obejmuje 40% rabatu na bilety.

Jednorazowy bilet wstępu obejmuje 70 min. pobytu na basenie (od przyłożenia zegarka do czytnika,,wejście" do momentu rozliczenia w kasie). Po upływie 70 minut dopłata do usługi naliczana jest minutowo. Bilet na basen nie zawiera opłaty za korzystanie z sauny, która wynosi 0,40 zł. za minutę i jest płatna przy końcowym rozliczeniu.

2. Rabat na bilety nie obejmuje posiadaczy karnetów Krytej Pływalni i dotyczy tylko wejść gotówkowych

3. Ze szczególnych uprawnień może korzystać każdy członek rodziny wielodzietnej, o którym mowa w Programie „Trzebinia Przyjazna Rodzinie”.

 

KartaDużejRodziny
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

Burmistrz Miasta Trzebini informuje, że od dnia 1 stycznia 2017 roku realizacja zadań wynikających z Ustawy o Karcie Dużej Rodziny będzie prowadzona
przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebini
w budynku przy ul. Kościuszki 50 (Trzebiński Inkubator Przedsiębiorczości), telefon: 32 61 10 829.

 

-------------------------------------------------------------------------

 

Urząd Miasta w Trzebini informuje, że w dniu 16.06.2014 roku weszła w życie Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny.

 

Karta Dużej Rodziny wprowadzona została na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Karta jest wydawana bezpłatnie. Za wydanie duplikatu Karty – np. w przypadku zgubienia oryginału – trzeba będzie już jednak wnieść opłatę w wysokości 8,76 zł.

 

Rządowy program dla rodzin wielodzietnych ma na celu: 

1) promowanie modelu rodziny wielodzietnej;

2) promowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej;

3) umacnianie oraz wspieranie rodziny wielodzietnej;

4) zwiększenie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych.

 

Do korzystania z programu są uprawnieni członkowie rodziny wielodzietnej: 

 • rodzic (rodzice) – przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka;
 • małżonek rodzica; 
 • dziecko – przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z późn. zm.2).

 

Przez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci

1) w wieku do ukończenia 18. roku życia;

2) w wieku do ukończenia 25 roku życia - w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej;

3) bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Prawo do korzystania z programu przysługuje niezależnie od dochodu.

 

Karta potwierdza uprawnienia członka rodziny wielodzietnej i jest wydawana: 

1) rodzicowi oraz małżonkowi rodzica – na czas nieokreślony;

2) dziecku w wieku do ukończenia 18 roku życia – do ukończenia 18 roku życia;

3) dziecku powyżej 18 roku życia - odpowiednio do końca roku szkolnego lub akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z terminem wskazanym w oświadczeniu, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia;

4) dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18 roku życia – na okres ważności orzeczenia;

5) dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej – na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

6) osobie, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – odpowiednio do końca roku szkolnego lub akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia.

 

Do wniosku o przyznanie karty należy dołączyć:

1) w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;

2) małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;

3) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;

4) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

5) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18  roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;

6) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka  postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

7) w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

 

W przypadku zbiegu uprawnień do korzystania z programu członkowi rodziny wielodzietnej przyznaje się jedną Kartę. 

 

Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w  Urzędzie Miasta w Trzebini, Wydziale Zdrowia i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi przy ul. Narutowicza 10 I piętro pokój nr 1.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 32 71 11 051

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące programu Karta Dużej Rodziny znajdują się również na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej:

https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/uprawnienia?dzial=pliki

 

Miejscowości tematyczne w gminie Trzebinia

Miejsca z charakterem to obecnie 6 miejscowości na terenie Małopolski, które zapraszają turystów chcących niebanalnie spędzić czas. Rodzinnie – bo Wioski zapraszają wszystkich – byle młodych duchem! Aktywnie – bo w pięknych okolicznościach przyrody, wśród lasów i wzgórz! Twórczo – ucząc się i odkrywając.
Niebanalnie i niezobowiązująco.

 

Zapraszamy do:
Bolęcina. Wioski pod Skałą
Dulowej. Zaginionej Wioski
Gwoźdźca. Wioski pod kobiecą ręką
Kostrzy-Sadka. Krainy pod Zielonym Wielorybem, Rudy Kameralnej
Rudy Kameralnej. Wioski pozytywnie zakręconej
Zagórza. Wioski u źródła

A wszystko w Małopolsce – w promieniu kilkudziesięciu kilometrów od Krakowa.

 

 

 

Projekt „Miejscowości tematyczne w Małopolsce” jest inicjatywą partnerską zrealizowaną przez Fundację Biuro Inicjatyw Społecznych, Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych ESWIP oraz Małopolską Sieć LGD. Zaplanowane w projekcie działania będą prowadzone przez okres 27 miesięcy od 1 sierpnia 2012r. do 31 października 2014r. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 7.2.2 B Projekty Innowacyjne Upowszechniające priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Głównym celem projektu była poprawa aktywności społecznej i zwiększenie potencjału zatrudnieniowego mieszkańców obszarów wiejskich zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez upowszechnienie i stworzenie warunków do zastosowania modelu miejscowości tematycznej.

 

Miejscowość (wioska) tematyczna to działanie, które ma na celu ożywienie gospodarki wiejskiej, poprzez integrację lokalnej społeczności wokół zagadnień związanych z jakimś produktem, usługą, lub kulturą danego regionu. Miejscowości, których rozwój podporządkowany jest jakiemuś konkretnemu pomysłowi, stanowiący swoisty produkt turystyczny, wokół którego tworzone są sposoby na alternatywne dochody mieszkańców. Wśród powstających w Małopolsce miejscowości teatycznych znalazły się także położone na terenie gminy Trzebinia Dulowa i Bolęcin.

 

Zobacz też informacje na ten temat na stronach miejscowości:

 

 

 

Projekt „Zdrowa żywność i aktywność inwestycją w przyszłość”

Partnerami projektu ze strony polskiej są:

 • Gmina Trzebinia - Urząd Miasta w Trzebini
 • Gimnazjum Nr 1 w Trzebini
 • Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Chrzanowie

Ze strony niemieckiej

 • Urząd Gminy w Bönen
 • Pestalozzihaupschule Bönen
 • Gesundheitsamt Powiat Unna

 

Całkowita kwota projektu: 49 995,00 EURO w tym przyznane dofinansowanie 42 496,25 EURO 

Termin realizacji: od 1.08.2013 r. do 31.07.2015 r.

 

W ramach realizacji projektu planowane są następujące działania:

- zorganizowanie akcji:

 • „Owocowy dzień”
 • „Podziel się kanapką”
 • „Dzień bez fast foodów”
 • „Dzień walki z głodem”
 • „Dzień jogurtowy”

- przeprowadzenie warsztatów z:

 • dietetykiem nt.  zasad zdrowego żywienia, prawidłowego rozkładu posiłków, roli podstawowych  składników odżywczych i ich kaloryczności oraz ich wpływ na człowieka
 • pracownikiem Sanepidu nt.  kształtowania postawy świadomego konsumenta
 • kosmetyczką nt. wpływu zdrowego odżywiania na wygląd skóry, doboru kosmetyków  do rodzaju skóry
 • lekarzem  nt. chorób układu pokarmowego oraz wpływu odżywiania na kondycję zdrowotną człowieka
 • psychologiem nt. psychicznego podłoża chorób związanych z niewłaściwym odżywianiem tj. bulimia, anoreksja, otyłość
 • stomatologiem nt. konieczności dbania o higienę jamy ustnej

- zorganizowanie wyjazdu:

 • do Krakowskiego Wodnego Parku Rozrywki
 • w góry na narty

- zorganizowanie i przeprowadzenie:

 • aerobiku dla młodzieży i dorosłych
 • biegów porannych
 • ”Pokoleniowego biegu po zdrowie”

- przygotowanie i inscenizacja bajki pt. „Na straganie” Jana Brzechwy w trzebińskim przedszkolu

- przeprowadzenie szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej.

- opracowanie przepisów  na potrawy regionalne w  elektronicznej

 

Ponadto ze środków projektu zakupione zostaną:

- tablica interaktywna

- szafa chłodnicza

- pomoce  do nauki języka niemieckiego.

 

SPRAWOZDANIA:

 

Projekt „Zdrowa żywność i aktywność  inwestycją w przyszłość”
realizowany jest w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”
Comenius  PARTNERSKIE PROJEKTY REGIO

 

 

Zagospodarowanie terenu Domu Gminnego w Dulowej przeznaczonego na cele kulturalne

 

 

 

 

Przedmiot projektu:

 

Zakres rzeczowy projektu przewiduje:

- wykonanie boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i odwodnieniem,

- wykonanie placu zabaw wraz z ogrodzeniem,

- montaż elementów małej architektury,

- wykonanie ciągu pieszo-jezdnego z komunikacją wewnętrzną – chodniki,

- urządzenie zieleni.

 

Termin realizacji projektu: 31 lipca 2014 r. 

 

Instytucja dofinansująca:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego
na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Oś 4: Leader - Lokalna Grupa  Działania  „Partnerstwo na Jurze"

Działanie: „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji w ramach działania Odnowa
i Rozwój wsi".

 

Wartość inwestycji: 284 907,29 zł

 

Wartość dofinansowania: 185 305,00 zł

 

Beneficjent: Gmina Trzebinia.

 

Cel projektu:

Podniesienie standardu życia mieszkańców wsi Dulowa poprzez zapewnienie wzrostu standardu infrastruktury publicznej dla rozwijania żywotności społeczno - kulturowej wsi Dulowa oraz podniesienie atrakcyjności sportowo - rekreacyjno - wypoczynkowej i turystycznej  dzięki zagospodarowaniu Domu Gminnego w Dulowej.

 

 

 

Zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw „Łąkawiec” w Psarach” – Zadanie I

 

 

 

Przedmiot projektu:

Zakres rzeczowy projektu przewiduje: Ścieżki rekreacyjne i dojścia z żwiru płukanego, plac z żwiru płukanego wraz z paleniskiem oraz siedziskami, ścieżkę do placu boiska, deptak, plażę, małą architekturę (montaż ławek kamiennych, ławek biwakowych, koszy na śmieci oraz remont istniejących latarni  parkowych), renowację ubezpieczeń wodnych, oczyszczenie terenów zielonych oraz konserwację cieku wodnego a także roboty pozostałe (montaż tablicy informacyjnej).

 

Termin realizacji projektu: 31 lipca 2014 r.

 

Instytucja dofinansująca:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Oś 4: Leader - Lokalna Grupa  Działania  „Partnerstwo na Jurze"

Działanie: „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji w ramach działania Odnowa i Rozwój wsi".

 

Wartość inwestycji: 101 136,64 zł

 

Wartość dofinansowania: 65 779,00 zł

 

Beneficjent: Gmina Trzebinia.

 

Cel projektu:

Podniesienie atrakcyjności sportowo - rekreacyjno - wypoczynkowej i turystycznej wsi Psary poprzez zagospodarowanie terenu przy placu zabaw "Łąkawiec" w Psarach.

 

 

 

Zagospodarowanie terenu przy Domu Kultury w Myślachowicach – Zadanie I

 

 

 

 

Przedmiot projektu:

Zakres rzeczowy projektu przewiduje: wycinkę drzew, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, budowę: boiska do piłki ręcznej, wiaty, altany, nawierzchni chodników i parkingów, roboty ziemne – kanalizacja deszczowa, roboty montażowe kanalizacji deszczowej, drenaż, zbiornik wody deszczowej – roboty montażowe, roboty inne, budowę przyłącza kablowego, instalacje elektryczne oraz oświetlenie terenu.

 

Termin realizacji projektu: 15 sierpnia 2014 r.

 

Instytucja dofinansująca:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Oś 4: Leader - Lokalna Grupa  Działania  „Partnerstwo na Jurze"

Działanie: „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji w ramach działania Odnowa i Rozwój wsi".

 

Wartość inwestycji: 765 798,00 zł

 

Wartość dofinansowania: 468 640,00 zł

 

Beneficjent: Gmina Trzebinia.

 

Cel projektu:

Podniesienie standardu życia mieszkańców wsi Myślachowice poprzez zapewnienie wzrostu standardu infrastruktury publicznej dla rozwijania żywotności społeczno - kulturowej wsi Myślachowice oraz podniesienie atrakcyjności sportowo - rekreacyjno - wypoczynkowej i turystycznej  dzięki zagospodarowaniu terenu przy Domu Kultury w Myślachowicach.

 

 

 

Rekreacyjny Rajd Rowerowy Kraków - Trzebinia 2014 - wzmocnienie potencjału turystycznego Gminy Trzebinia

 

 

 

Przedmiot projektu:

Impreza rozpocznie się w Krakowie na Krakowskich Błoniach i zakończy w Młoszowej w Zespole Pałacowo-Parkowym. Mając na uwadze liczebność uczestników w poprzedniej edycji imprezy, zakłada się, że w rajdzie organizowanym w 2014 r. weźmie udział ok. 1000 rowerzystów z Gminy Trzebinia i okolicznych miejscowości. Długość trasy z Krakowa do Trzebini (ok. 43,3 km) rowerzyści powinni pokonać w  limicie czasowym do 3,5 godzin. Dla mieszkańców Gminy Trzebinia i okolicznych miejscowości biorących udział w rajdzie zostanie wynajęte 10 autobusów w celu przewiezienia na miejsce startu do Krakowa na ul. Mydlnicką. Z kolei aby zapewnić mieszkańcom Krakowa i okolic odwóz, planuje się wynająć 3 autobusy. Ok. 150 osób zostanie przewiezionych z Młoszowej do Krakowa, po zakończeniu imprezy. Ponadto organizator zapewni również transport sprzętu rowerowego należącego do uczestników imprezy (7 samochodów na trasie Trzebinia-Kraków przed imprezą oraz 3 samochody na trasie Młoszowa-Kraków po imprezie). Uczestnicy w ramach świadczeń organizatorów otrzymają: gorący posiłek, wodę mineralną, koszulkę pamiątkową, smycz reklamową odblaski rowerowe, znaczek pamiątkowy (tzw. button), ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, opiekę medyczną i ratowniczą oraz informację o trasie rajdu z mapką zawartą w ulotce promocyjnej. Zakończeniu imprezy będą towarzyszyć takie atrakcje jak: występy artystyczne lokalnych wykonawców oraz losowanie nagród wśród uczestników, którzy ukończyli trasę rajdu.

 

Termin realizacji projektu: 26 kwietnia 2014 r.

 

Instytucja dofinansująca:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Oś 4: Leader - Lokalna Grupa  Działania  „Partnerstwo na Jurze"

Działanie: „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji w ramach działania Małe Projekty”.

 

Wartość inwestycji: 74 003,84 zł

 

Wartość dofinansowania: 50 000,00 zł

 

Beneficjent: Gmina Trzebinia.

 

Cel projektu:

Umożliwienie społeczności lokalnej i turystom uczestnictwa w wydarzeniach promujących lokalne walory turystyczno - przyrodnicze Gminy Trzebinia.

 

 

 

loga mloszowa11
X Jubileuszowy Rajd Rowerowy Kraków – Trzebinia - promocja lokalnych walorów Gminy Trzebinia

Przedmiot projektu:

Rajd miał za zadanie przede wszystkim stworzenie warunków dla społeczności lokalnej do aktywnego wypoczynku i czynnego zagospodarowania czasu wolnego, a także uczestnictwa w imprezie kulturalnej adresowanej do każdej grupy wiekowej mieszkańców Gminy Trzebinia i okolicznych miejscowości. Ponadto realizacja operacji wiązała się z promocją walorów turystycznych i przyrodniczych Gminy Trzebinia, w szczególności Puszczy Dulowskiej oraz Zespołu Pałacowo-Parkowego w Młoszowej wraz z usytuowanym wokół 17-hektarowym parkiem ze starym drzewostanem.

 

W rajdzie wzięli udział głównie rowerzyści z Gminy Trzebinia i okolicznych miejscowości: Chrzanowa, Alwerni, Babic, Libiąża, Krzeszowic, Krakowa, Wieliczki, Tarnowa, Jaworzna, Sosnowca, Mysłowic, Katowic, Gliwic, Dąbrowy Górniczej, Siemianowic, Tychów, Gorlic i wielu innych miast. Organizator zapewnił uczestnikom imprezy w ramach projektu: ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, dowóz i odwóz wszystkich chętnych oraz transport sprzętu rowerowego na trasie Kraków – Młoszowa, Młoszowa – Kraków, gorący posiłek, wodę mineralną, smycz reklamową, znaczek pamiątkowy (tzw. button), opiekę medyczną i ratowniczą oraz informację o trasie rajdu z mapką zawartą w ulotce promocyjnej. Projekt został zrealizowany przy współpracy z Radą Sołecką w Młoszowej, Komendą Powiatową Policji w Chrzanowie, Ochotniczą Strażą Pożarną w Młoszowej, a także ze Starostwem Powiatowym w Chrzanowie, Trzebińskim Centrum Kultury, Związkiem Harcerstwa Polskiego Komendą Hufca w Trzebini, Polskim Towarzystwem Turystyczno Krajoznawczym Oddział Krakowski, Towarzystwem Krzewienia Kultury Fizycznej w Krakowie oraz Maltańską Służbą Medyczną - Oddział Chrzanów.

 W Rajdzie wzięło udział 968 osóbOkres realizacji projektu:
Projekt pn. „X Jubileuszowy Rajd Rowerowy Kraków – Trzebinia - promocja lokalnych walorów Gminy Trzebinia” został zrealizowany w dniu 11 maja 2013 r.Instytucja dofinansująca:
Projekt uzyskał dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju z zakresu małych projektów


Wartość projektu:
54 065,24 zł, w tym dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w wysokości: 24 968,97 zł.

 

Beneficjent:
Gmina TrzebiniaCel projektu:
Umożliwienie społeczności lokalnej uczestnictwa w wydarzeniach sportowo-rekreacyjnych i kulturalnych poprzez organizację X Jubileuszowego Rekreacyjnego Rajdu Rowerowego Kraków - Trzebinia.Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER, działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju z zakresu małych projektów
Opracowanie: Urząd Miasta w Trzebini, Wydział Inicjatyw Gospodarczych i Promocji
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

loga mloszowa11
Modernizacja Strefy Rekreacji Dziecięcej na Os. Energetyków w Trzebini

Przedmiot projektu:

Na terenie zmodernizowanej Strefy Rekreacji Dziecięcej powstały: plac zabaw, boisko do piłki siatkowej oraz ogródek wypoczynkowy w zachodniej części placu, na którym zamontowano elementy małej architektury.


W ramach przedmiotowego zadania wykonano: remont ogrodzenia zewnętrznego placu, boisko do piłki siatkowej z dwustronnymi łapaczami piłek, ogrodzenie wewnętrzne płyty boiska, plantowanie terenu, nawożenie ziemi w celu wyrównania podłoża i wykonania trawników dywanowych, podbudowę bezpieczną pod urządzenia, demontaż zniszczonych urządzeń sportowo-rekreacyjnych służących dzieciom do zabawy, ich modernizację i ponowne zamontowanie, montaż nowych urządzeń zabawowych w ilości 4 szt., montaż elementów małej architektury, uporządkowanie terenu i uzupełnienie trawy oraz cięcie pielęgnacyjne drzew.

 

Okres realizacji projektu:
Projekt pn. „Modernizacja Strefy Rekreacji Dziecięcej na Os. Energetyków w Trzebini” został zrealizowany w 2013 r.

 

Instytucja dofinansująca:
Projekt uzyskał dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2013-2013,
oś 4 LEADER, działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju z zakresu małych projektów


Wartość projektu:
51 660,00 zł, w tym dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w wysokości:
25 000,00 zł.

 

Beneficjent:
Gmina Trzebinia

 

Cel projektu:
Udostępnienie mieszkańcom Gminy Trzebinia infrastruktury sportowo-rekreacyjnej służącej rozwojowi sprawności ruchowej, poprzez modernizację Strefy Rekreacji Dziecięcej na os. Energetyków w Trzebini.

 

 

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER, działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju z zakresu małych projektów


Opracowanie: Urząd Miasta w Trzebini, Wydział Inicjatyw Gospodarczych i Promocji
Realizacja: Urząd Miasta w Trzebini, Wydział Sportu, Turystyki i Spraw Społecznych
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

luty 2018
P W Ś C Pt S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4

 

GMINA TRZEBINIA
ul. Marszałka Piłsudskiego 14
32 - 540 Trzebinia
NIP:  628-226-01-22

URZĄD MIASTA W TRZEBINI
tel. 32 6121 227, fax: 32 6121 147
Godziny pracy: 
pn., śr., czw. 7.30 - 15.30 
wtorek: 7.30 - 17.00
piątek: 7.30 - 14.00