• wersja standardowa
  • Wersja kontrastowa
Aktualności

PROJEKT Ożywienie społeczno-gospodarcze zbiornika wodnego Chechło na terenie gmin Trzebinia i Chrzanów poprzez budowę i rozbudowę infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

Projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020,
Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu,
Poddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów – SPR

 

Projekt realizowany  w partnerstwie Gmin Trzebini i Chrzanowa, Starostwa Powiatowego w Chrzanowie oraz Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” w Chrzanowie

 

Wartość projektu:  10 100 684,60 zł

 

Wartość dofinansowania:  4 734 799,44 zł

 

Cel projektu: Realizacja projektu zagospodarowania otoczenia zbiornika Chechło przyczyni się do poprawy walorów estetycznych, środowiskowych i funkcjonalnych zbiornika, zachowania tożsamości, utworzenia nowych miejsc pracy i atrakcyjnej przestrzeni publicznej dedykowanej rozwojowi turystyki.

 

Zakres rzeczowy: budowa i rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w otoczeniu zbiornika Chechło. W wyniku realizacji projektu powstanie kąpielisko z tarasami, struktura widokowa Galena, dwa Żarobiwaki, boiska do gier zespołowych, pawilon spotkań, Ekoplatforma, a także sanitariaty, miejsca parkingowe i ciągi komunikacyjne. Prace będą prowadzone w systemie zaprojektuj i wybuduj.

 

Termin realizacji: IV kwartał 2018

 

Projekt struktury widokowej GALENA

 

O projekcie:

 

Dzięki ponad 4,7 mln zł dofinansowania ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata  2014-2020, Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów – SPR zbiornik wodny Chechło, jego przyrodniczy i krajobrazowy potencjał zostanie wykorzystany dla poprawy oferty rekreacyjnej i turystycznej skierowanej do mieszkańców i turystów. Realizacja projektu poprzez zorganizowane zagospodarowanie zbiornika przyczyni się do wzrostu zatrudnienia i wzmocnienia rozwoju gospodarczego regionu.

 

Umowę gwarantującą przyznanie dofinansowania projektu „Ożywienie społeczno-gospodarcze zbiornika wodnego Chechło na terenie gmin Trzebinia i Chrzanów poprzez budowę i rozbudowę infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej” podpisali 25.08.2017 r. Marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa oraz Burmistrz Miasta Trzebini Adam Adamczyk. Planowany termin zakończenia projektu to jesień 2018 r.

 

Umowa z wykonawcą - Konsorcjum Firm: Lider Krisbud Sp. z o.o. ul. Lipcowa 58, 32-540 Trzebinia, Partner: „Rembud” Zakład Remontowo Budowlany Władysław Lesko, ul. Piłsudskiego 137, 32-540 Trzebinia –  na roboty budowlane w systemie zaprojektuj i wybuduj została podpisana w grudniu 2017 r.

Łączny koszt realizacji zadania wyniesie 10 100 684,60 zł.

 

Inwestycja zlokalizowana jest w północnej, północno – zachodniej i południowo – zachodniej części zbiornika Chechło, wraz z sąsiadującymi obszarami zalesionymi, położonymi w całości na terenie gminy Trzebinia i Chrzanów, w powiecie chrzanowskim, w województwie małopolskim.

 

Projekt będzie realizowany w partnerstwie Gmin Trzebini i Chrzanowa, Starostwa Powiatowego w Chrzanowie oraz Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” w Chrzanowie.

 

Projekt placu zabaw

Ścieżka dydaktyczna - projekt ekoplatformy widokowej

 

Beneficjentem projektu (Liderem) jest gmina Trzebinia, odpowiedzialna za przygotowanie projektu i jego realizację.

Zgodnie z zawartą umową partnerską, partnerzy projektu przekazali Gminie Trzebinia prawa do dysponowania nieruchomościami na cele realizacji projektu, w tym na cele budowlane; zobowiązali się przekazać swoje wkłady własne w formie dotacji celowej oraz powierzyli wykonanie działań projektowych Liderowi – Gminie Trzebinia.

 

Dzięki unijnemu dofinansowaniu mieszkańcy Trzebini, Chrzanowa i okolic za rok będą mogli odpocząć aktywnie nad wodą, a nad ich bezpieczeństwem będzie czuwał ratownik. Wokół zbiornika Chechło powstanie plaża, gdzie letnicy będą mogli korzystać ze specjalnego basenu z tarasami, grać w badmintona, czy siatkówkę plażową na nowych boiskach. W planach jest również platforma widokowa, z której będzie można podziwiać panoramę okolicy oraz hangar dla łodzi.

 

Mieszkańcy Trzebini i okolic będą mogli łatwo dojechać na miejsce, bo w ramach projektu powstaną miejsca parkingowe oraz nowy przystanek autobusowy. Oczywiście nie zabraknie też parkingów rowerowych dla osób, które zdecydują się przyjechać na dwóch kółkach. Do dyspozycji wypoczywających będą też grille, miejsca biwakowe i punkty gastronomiczne.

Projekt miejsca biwakowego z wieżą ratownika - ŻAROBIWAK

Projekt hangaru na łodzie

 

Warto podkreślić, że powstające budynki i wyposażenie plaży w swojej kolorystyce będą nawiązywać do historii i tożsamości miast przemysłowych, jakimi są Trzebinia i Chrzanów. Srebro nawiązuje do galeny – minerału, w który kiedyś były zasobne obie gminy, a czerwień odzwierciedla proces prażenia tego surowca. Takie podejście pozwoliło wykreować miejsce niepowtarzalne, zakorzenione w przemysłowych tradycjach obu gmin.

 

Dzięki unijnemu dofinansowaniu realizacja projektu zagospodarowania otoczenia zbiornika Chechło przyczyni się do poprawy walorów estetycznych, środowiskowych i funkcjonalnych zbiornika, zachowania tożsamości, utworzenia nowych miejsc pracy i atrakcyjnej przestrzeni publicznej dedykowanej rozwojowi turystyki.

 

Projekt pawilonu sanitarnego

Projekt pawilonu rekreacyjnego

 

 Inne artykuły na ten temat:

 

Rozbudowa i modernizacja Domu Kultury "Sokół"

Dom Kultury Sokół (Rozbudowa i modernizacja)

 

 

Realizację prac budowlanych rozpoczęto w 2003 roku, a ich wykonawcą było Przedsiębiorstwo Rewaloryzacji Zabytków z Krakowa.

 

Adres: 32-540 Trzebinia, ul. Kościuszki 74

Autor: arch. arch. Maciej Nitka, Wojciech Wierdak; Maciej Nitka Pracownia Architektury

Współpraca: konstrukcja: inż. Józef Plata, inst. sanit. mgr inż. Jerzy Sowa, inst. el.: inż. Adam Biela, sieci energetyczne: mgr inż. Tadeusz Głuch, inst. elektroniczne: inż. Krzysztof Burczak, inż. Jerzy Straszak, technologia teatralna: Tomasz Ostrowski, technologia kinowa: Wojciech Bujakowski, mechanika sceny: dr inż. WAldemar Szczechowski, wnętrza: arch. Grażyna Kaczmarek

 

  • Inwestor: Urząd Miasta w Trzebini
  • Powierzchnia działki: 3600m²
  • Powierzchnia użytkowa: 2000 m²
  • Kubatura: 10500 m³
  • Projekt: 2001 – 2002
  • Zakończenie prac: 2006 r.

 

 

Obecnie Dom Kultury Sokół jest siedzibą:

 

loga cyfrowy 2017
Cyfrowy urząd w twoim domu – cyfrowa administracja blisko mieszkańców Gminy Trzebinia

 

Projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020,
Oś 2 Cyfrowa Małopolska,
Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby,
Poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna administracja.

 

Wartość projektu: 717 769,00 PLN


Wartość dofinansowania: 530 024,25 PLN

Cel projektu: Rozwój elektronicznej administracji w Gminie Trzebinia w zakresie elektronizacji usług publicznych poprzez udostępnienie usług elektronicznych oraz zapewnienie klientom Urzędu Miasta w Trzebini dostępu do szerokiego zakresu wysokiej jakości usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną.

 

Zakres rzeczowy:

1. Przeprowadzenie audytów wewnętrznych pod kontem e-usług oraz obowiązujących przepisów. Aktualizacja procedur, polityki bezpieczeństwa oraz instrukcji zarządzania systemem
    informatycznym.

2. Zakup i uruchomienie platformy do prowadzenia konsultacji społecznych.

3. Zakup i uruchomienie systemu komunikacji mobilnej.

4. Zakup i uruchomienie platformy finansowo-płatniczej wraz z  dostarczeniem serwera.

5. Opracowanie i wdrożenie elektronicznych formularzy na platformie E-PUAP.

6. Rozbudowa i uruchomienie elektronicznego obiegu dokumentów wraz z dostarczeniem serwera

 

Termin realizacji: 2016 - 2018

 

Realizacja „Projektu budowy i eksploatacji szerokopasmowej sieci światłowodowej na obszarze województwa Małopolskiego" w gminie Trzebinia

A. Informacje:

Informacja dodana dnia 04.10.2016 r.

         Kwestionariusz Ankiety do programu Małopolskiej Sieci Szerokopasmowej w gminie Trzebinia

 

Informacja dodana dnia 15.09.2016 r.

Informacja dodana dnia 03.12.2015 r.

Informacja dodana dnia 02.11.2015 r.

Informacja dodana dnia 13.10.2015 r.

 

„Małopolska Sieć Szerokopasmowa” na mapie województwa Małopolskiego, źródło: http://mss.malopolska.pl/upload/upload/mapa.jpg

 

B. Internet:

1). Studium Wykonalności Projektu Małopolska Sieć Szerokopasmowa (wybrane pliki poniżej):

http://www.malopolska.pl/Obywatel/SiecSzerokopasmowa/Strony/StudiumWykonalnosci.aspx

2). „W Rzeczpospolitej debatowali o sieciach”:

http://www.polskaszerokopasmowa.pl/aktualnosci/w-rzeczpospolitej-debatowali-o-sieciach.html

3). Artykuł "Szerokopasmowa sieć światłowodowa będzie też w Trzebini" z 13.10.2015 r.

4). Polska szerokopasmowa - testowanie łącza

5). Małopolska Sieć Szerokopasmowa jest dostępna na terenie gminy Trzebinia

6). Oferta MSS na terenie gminy Trzebinia

 

C. Do pobrania:

1). List intencyjny w sprawie realizacji "Projektu budowy i eksploatacji szerokopasmowej sieci światłowodowej na obszarze województwa Małopolskiego" na terenie gminy Trzebinia
2). III.3. ANALIZA POWIATU CHRZANOWSKIEGO Studium wykonalności projektu pt. „Małopolska Sieć Szerokopasmowa” Powiat chrzanowski sierpień 2008 r. (uzupełnienie – czerwiec 2010 r.)
3). PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Małopolska Sieć Szerokopasmowa zadanie inwestycyjne: POWIAT CHRZANOWSKI - część pasywna 
4). Formularz zgłoszenia podmiotu zainteresowanego dostępem do „Małopolskiej Sieci Szerokopasmowej” - plik do edycji (.odt) oraz plik PDF 
5). Do pobrania plik: UMT_Ankieta_MZNet_kwestionariusz_na_strone_www_03-12-2015.odt oraz plik PDF

 

 

Strona prowadzona przez Wydział Organizacyjny i Spraw Administracyjno-Gospodarczych

luty 2018
P W Ś C Pt S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4

 

GMINA TRZEBINIA
ul. Marszałka Piłsudskiego 14
32 - 540 Trzebinia
NIP:  628-226-01-22

URZĄD MIASTA W TRZEBINI
tel. 32 6121 227, fax: 32 6121 147
Godziny pracy: 
pn., śr., czw. 7.30 - 15.30 
wtorek: 7.30 - 17.00
piątek: 7.30 - 14.00