• wersja standardowa
  • Wersja kontrastowa

Nowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obszaru całej gminy

Trwają prace nad nowym studium zagospodarowania

 

Mieszkańcy, właściciele nieruchomości, przedsiębiorcy, inwestorzy

 

Pragnę Państwa poinformować, że został sporządzony  projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebinia, składający się z dwóch części:

1) uwarunkowań rozwoju,

2) kierunków zagospodarowania przestrzennego.

DOKUMENTY UZUPEŁNIANE SA NA BIEŻĄCO (W SPISIE PONIŻEJ)

 

Opracowany projekt dokumentu chcemy w pierwszej kolejności zaprezentować mieszkańcom i innym zainteresowanym osobom i podmiotom w ramach II etapu konsultacji społecznych, przed formalnym skierowaniem projektu do zaopiniowania i uzgodnienia przez właściwe organy i instytucje.

 

Zamieszczamy poniżej harmonogram i miejsca spotkań konsultacyjnych, zapraszając wszystkich zainteresowanych do udziału w spotkaniach.

 

W trakcie spotkań konsultacyjnych zostaną przedstawione główne założenia i rozwiązania projektu studium określające m. in.  możliwości rozwoju terenów budowlanych, ustalenia dotyczące obszarów chronionych i powodujących zagrożenia, propozycje w zakresie modernizacji systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. Zostanie też podana informacja o sposobie rozpatrzenia propozycji zgłaszanych na wstępnym etapie prac nad studium, zarówno w trakcie I etapu konsultacji (przeprowadzonych w okresie wrzesień-październik 2016r.), jak i zgłaszanych wniosków i opinii od początku sporządzania dokumentu studium.

 

Celem II etapu konsultacji jest uzyskanie stanowiska (opinii, wniosków i uwag) społeczności lokalnych do przyjętych założeń i rozwiązań.

 

Ze względu na przyjęty harmonogram opracowania opinie, wnioski i uwagi należy składać w terminie do 7 dni od spotkania konsultacyjnego na adres urzędu (ul. Marszałka Piłsudskiego 14, 32-540 Trzebinia) lub na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Trzebinia, 21 sierpnia 2017 r.

                                                                                                  

                                                                                                           Zapraszam do dalszej współpracy

                                                                                                          BURMISTRZ  MIASTA  TRZEBINI

 

HARMONOGRAM I MIEJSCA SPOTKAŃ Z MIESZKAŃCAMI

W SPRAWIE PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY TRZEBINIA

 

OBSZAR MIASTA

  • Osiedla: CENTRUM, WIDOKOWE, KRAKOWSKA, SALWATOR, PIASKI, GÓRKA, TRZEBIONKA i WODNA – w dniu 28 września br. (czwartek), Dwór Zieleniewskich ul. Marszałka Piłsudskiego 47a, Trzebinia,
  • Osiedla: SIERSZA, KRZE, GAJ, GAJ ZACISZE i ENERGETYKÓW – 29 wrzesień br. (piątek), DK Willa NOT ul. Grunwaldzka 108, Trzebinia,

OBSZAR WIEJSKI

  • Sołectwo MYŚLACHOWICE – 2 październik br. (poniedziałek), Dom Kultury w Myślachowicach, ul.Trzebińska 1.
  • Sołectwa: DULOWA, KARNIOWICE i PSARY –  3 październik br. (wtorek), Strażnica OSP w Dulowej, ul. Brata Alberta 5,
  • Sołectwa: CZYŻÓWKA, PŁOKI i LGOTA – 4 październik br. (środa), Wiejski Dom Kultury w Płokach, ul. Główna 4,
  • Sołectwa: PIŁA KOŚCIELECKA i BOLĘCIN –  5 październik br. (czwartek), Strażnica OSP w Bolęcinie, ul. Krakowska 30,
  • Sołectwo MŁOSZOWA –  6 październik br. (piątek), Wiejski Dom Kultury w Młoszowej, ul. Krakowska 143,

Planowana godzina rozpoczęcia spotkań 16oo, a zakończenia 18oo.

 

OGŁOSZENIE z dnia 21.08.2017 r. dotyczące harmonogramu spotkań z mieszkańcami w sprawie sporządzanego projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebinia.

 

Mieszkańcy, właściciele nieruchomości, przedsiębiorcy, inwestorzy

 

W maju 2016 r. rozpoczęte zostały prace planistyczne nad sporządzeniem nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obszaru całej gminy. Studium określa politykę przestrzenną gminy oraz zasady zagospodarowania terenów. W ramach opracowania zostaną rozpoznane i zdefiniowane wszystkie uwarunkowania, które obecnie i w przyszłości mają lub mogą mieć wpływ na rozwój gminy.

 

Dla mieszkańców, właścicieli działek, przedsiębiorców, inwestorów studium jest dokumentem ważnym, gdyż jego zapisy przekładają się ustalenia planów miejscowych. Potrzebnym elementem procesu sporządzania dokumentu jest aktywny udział społeczeństwa. Na tej stronie znajdziecie Państwo informacje o zakresie, formie i terminach konsultacji, postępach prac nad studium, problemach, przebiegu procedury, dostępne będą również części opracowania oraz inne dokumenty planistyczne.

 

Zainteresowane osoby mogą składać uwagi, opinie, propozycje poprzez formularz on-line, lub pobrać ze strony formularz i wypełniony wysłać pocztą na adres urzędu (ul. Piłsudskiego 14, 32-540 Trzebinia) lub na adres e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Aby wypracować optymalne rozwiązania, potrzebne są Państwa opinie, uwagi i propozycje dotyczące sporządzanego dokumentu.

 

 Trzebinia, 30 czerwca 2016 r.

Zapraszam do współpracy

BURMISTRZ  MIASTA  TRZEBINI

 

   

 

Dostępne materiały i dokumenty (informacje uzupełniane na bieżąco):

październik 2017
P W Ś C Pt S N
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

 

GMINA TRZEBINIA
ul. Marszałka Piłsudskiego 14
32 - 540 Trzebinia
NIP:  628-226-01-22

URZĄD MIASTA W TRZEBINI
tel. 32 6121 227, fax: 32 6121 147
Godziny pracy: 
pn., śr., czw. 7.30 - 15.30 
wtorek: 7.30 - 17.00
piątek: 7.30 - 14.00