• wersja standardowa
  • Wersja kontrastowa

Informacje dla MŚP

Informacje o dotacjach dla powstających firm

 

1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Oś 3 - działanie: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. W ramach tego programu można otrzymać dotację do 50% kosztów kwalifikowalnych nie więcej niż 100 000 zł, jednakże wymagane jest zatrudnienie przynajmniej 1 osoby. (Jeżeli zatrudni się więcej osób dotacja może być większa). Warunek - zameldowanie na obszarze wiejskim.

 

Uwaga: Pomoc udzielana w ramach działania posiada status pomocy de minimis. Zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis, pomocy tego rodzaju nie udziela się m.in. na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego przez podmioty gospodarcze prowadzące działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarowego. W związku z tym z możliwości wsparcia wykluczony jest zakup pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego, na działalność sklasyfikowaną w ramach następujących kodów PKD:
- 49.41.Z transport drogowy towarów (wg załącznika nr 1 do rozporządzenia wykonawczego dla działania 312),

- 60.24.A transport drogowy towarów pojazdami specjalizowanymi (z wyłączeniem  działalności usługowej związanej z przeprowadzkami),

- 60.24.B transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi,
- 60.24.C wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą
(wg załącznika nr 2 do rozporządzenia wykonawczego dla działania 312).


2. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Oś 4 - Leader - Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo na Jurze" Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju, działanie Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - dla firm z terenu Powiatu Chrzanowskiego z wyłączeniem Miasta Chrzanów.

Zasady przyznawania dofinansowania są takie jak w punkcie 1, z tym, że wnioski będą mogli składać tylko mieszkańcy sołectw leżących w granicach powiatu chrzanowskiego z wyłączeniem Miasta Chrzanów.

Więcej informacji: www.partnerstwonajurze.pl

 

3. Projekty realizowane w Powiecie Chrzanowskimw ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

   - "Nowe Perspektywy" - 2012: Działanie 6.1 PO KL - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.

   Więcej informacji: www.pup-chrzanow.pl

   - "Nowy rozdział" - 2012: Działanie 8.1 PO KL – Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie.

   Więcej informacji: www.pup-chrzanow.pl

   - "Wracam Na Rynek!": Działanie 8.1. - Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

   Więcej informacji: www.wnr.net.pl

   - Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiebiorczosci i samozatrudnienia - cała małopolska: www.pokl.wup-krakow.pl

 

4. Chcąc otrzymać bardziej szczegółowe informacje można się skontaktować z Agencją Rozwoju Małopolski Zachodniej w Chrzanowie i umówić się na spotkanie z konsultantem w siedzibie ARMZ lub w miejscach pełnienia dyżuru konsultanta, który można sprawdzić klikając tutaj. ARMZ zajmuje się także pisaniem wniosków, biznesplanów oraz udzielaniem preferencyjnych pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Więcej informacji: www.armz.pl/

 

 

Informacje o dotacjach dla istniejących firm

 

1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich -- Oś 3 - działanie: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. W ramach tego programu można otrzymać dotację do 50% kosztów kwalifikowalnych nie więcej niż 100 000 zł, jednakże wymagane jest zatrudnienie przynajmniej 1 osoby. (Jeżeli zatrudni się więcej osób dotacja może być większa). Warunek -- zameldowanie na obszarze wiejskim.

Uwaga: Pomoc udzielana w ramach działania posiada status pomocy de minimis. Zgodnie z przepisami /rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie stosowania art. 87 i 88/ /Traktatu do pomocy de minimis, /*pomocy tego rodzaju nie udziela się m.in. na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego przez podmioty gospodarcze prowadzące działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarowego*. W związku z tym  z możliwości wsparcia wykluczony jest zakup pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego, na działalność sklasyfikowaną w ramach następujących kodów PKD:
- 49.41.Z transport drogowy towarów (wg załącznika nr 1 do rozporządzenia wykonawczego dla działania 312),
- 60.24.A transport drogowy towarów pojazdami specjalizowanymi (z wyłączeniem działalności usługowej związanej z przeprowadzkami),
- 60.24.B transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi,
- 60.24.C wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą
(wg załącznika nr 2 do rozporządzenia wykonawczego dla działania 312).

2. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Oś 4 - Leader - Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo na Jurze" Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju, działanie Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - dla firm z terenu Powiatu Chrzanowskiego z wyłączeniem Miasta Chrzanów.

Zasady przyznawania dofinansowania będą takie ja w punkcie 1, z tym, że wnioski będą mogli składać tylko mieszkańcy sołectw leżących w granicach powiatu chrzanowskiego z wyłączeniem Miasta Chrzanów.
Więcej informacji: www.partnerstwonajurze.pl

luty 2018
P W Ś C Pt S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4

 

GMINA TRZEBINIA
ul. Marszałka Piłsudskiego 14
32 - 540 Trzebinia
NIP:  628-226-01-22

URZĄD MIASTA W TRZEBINI
tel. 32 6121 227, fax: 32 6121 147
Godziny pracy: 
pn., śr., czw. 7.30 - 15.30 
wtorek: 7.30 - 17.00
piątek: 7.30 - 14.00