• wersja standardowa
  • Wersja kontrastowa

Lokany Program Rewitalizacji

-

 

Przedmiot projektu:

Odnowa centrum miasta i wykreowanie tzw. serca Miasta, co przyjęto i zapisano w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Trzebini na lata 2007-2013. Obszar ujęty w programie obejmuje Rynek, Mały Rynek, tereny przyległe do głównego budynku Urzędu Miasta w Trzebini, tereny w rejonie budynku Usług Komunalnych „Trzebinia" oraz ulic: Ochronkowej, Kościuszki, Narutowicza i Handlowej.

 

W ramach prac zaplanowanych w etapie I zostanie wykonana m.in.:

- budowa w pobliżu targowiska miejskiego nowoczesnego, dwupoziomowego parkingu,

- gruntowna przebudowa płyty trzebińskiego Rynku, w tym fragmentu drogi nr 791,

- renowacja komunalnych budynków w obrębie Rynku,

- budowa dwóch nowych budynków, mieszkalno-usługowego i administracyjno-usługowego.

 

Okres realizacji projektu:

Roboty budowlane rozpoczęto 23 września 2009 r., a zakończenie realizacji projektu zaplanowano na 30 listopada 2011 r.

 

Instytucja dofinansująca:

Projekt uzyskał dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Działanie 6.1 Rozwój miast Schemat A: Projekty realizowane wyłącznie w ramach programów rewitalizacji. 

 

Wartość inwestycji:

17 997 420,97 zł, w tym dofinansowanie z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w kwocie 11 437 499,51 zł.

 

Beneficjent:

Gmina Trzebinia

 

Cel projektu:

Realizacja działań rewitalizacyjnych w obrębie centrum, jako podstawowych i priorytetowych przedsięwzięć w skali Miasta, co poprawi estetykę i wizerunek Rynku oraz jego najbliższych okolic, podnosząc jednocześnie jakość życia mieszkańców. Z kolei wzbogacone o nowe funkcje i tętniące życiem centrum powinno na dłużej zatrzymać w Trzebini osoby z zewnątrz oraz zachęcić potencjalnych inwestorów do lokalizacji nowych przedsięwzięć gospodarczych właśnie w Trzebini. Celem projektu jest także eliminacja zjawisk kryzysowych oraz likwidacja barier rozwoju występujących w Mieście Trzebinia, poprzez zintegrowanie działań publicznych i prywatnych w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym. Rewitalizacja rynku jest pierwszym krokiem do dalszej rewitalizacji śródmieścia, mającego skupiać działalność usługową, handlową, gastronomiczną oraz służyć jako miejsce spotkań mieszkańców i wydarzeń kulturalnych. Tym samym przyczyni się do integracji lokalnej społeczności i wzrostu identyfikacji z miastem. 

 

Wykonawca prac:

Konsorcjum krakowskich firm: Przedsiębiorstwo Rewaloryzacji Zabytków S.A i spółka AG System

 

Dokumenty związane z Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Trzebinia:

Archiwum informacji i galerie zdjęć z realizacji prac

Wizualizacja przebudowanej płyty Rynku

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

 

Rysunki obiektów przeznaczonych do rewitalizacji oraz projekty nowych elementów zagospodarowania centrum wykonała firma Arkona - Usługi Projektowo-Budowlane z Bytomia.

luty 2018
P W Ś C Pt S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4

 

GMINA TRZEBINIA
ul. Marszałka Piłsudskiego 14
32 - 540 Trzebinia
NIP:  628-226-01-22

URZĄD MIASTA W TRZEBINI
tel. 32 6121 227, fax: 32 6121 147
Godziny pracy: 
pn., śr., czw. 7.30 - 15.30 
wtorek: 7.30 - 17.00
piątek: 7.30 - 14.00