• wersja standardowa
  • Wersja kontrastowa

Sprzedaż nieruchomości ogłoszenie luty 2016

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI z dnia 04 lutego 2016r           

BURMISTRZ MIASTA TRZEBINI
ogłasza
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oraz lokali stanowiących własność Gminy Trzebinia.

 

 

Lp Opis nieruchomości i lokali Pow. nieruchomości oraz lokali wraz z udziałem w działce Cena wywoławcza Wadium w kwocie Termin wniesienia wadium Termin przetargu
1. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod budowę garażu, położonej  przy ul. 22 Lipca w Trzebini. Przedmiot sprzedaży objęty jest miejscowym planem  zagospodarowania przestrzennego miasta i Gminy Trzebinia dla terenu „Górka”. Nieruchomość oznaczona nr 1309 o pow. 18m2  obręb Wodna, objętej księgą  wieczystą  KR1C/00088214/5.

Łączna cena wywoławcza wynosi 1.400,00 brutto.

Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań.

 

200,00zł z opisem „dz. 1309”

 

11.03.2016r na rachunku  Urzędu

16.03.2016r.

godz. 1020

2. I przetarg  ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego  nr  11 usytuowanego na   III piętrze budynku przy ul. Jana Pawła II nr 36   w Trzebini, składającego się z  2-ch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju.

Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 36,18 m2 - udział w częściach wspólnych budynku oraz w działce nr 1535/6 o pow. 749 m2  obręb Myślachowice,   obj. kw.  KR1C/00053463/1,

wynosi 278/10000 części.

Łączna cena wywoławcza wynosi 55,000,00zł

Lokal wolny jest od obciążeń i zobowiązań.

 

6.000,00zł z opisem „Lokal nr 11”

 

11.03.2016r.

na rachunku  Urzędu.

16.03.2016r.

godz. 1040

3.

I przetarg ustny  nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 usytuowanego na parterze budynku Os. Gaj nr 2
w Trzebini,  składającego się  z  jednego  pokoju,  kuchni, łazienki i przedpokoju.

Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 36,39 m2 - udział w częściach wspólnych budynku oraz w działce nr 765/260 o pow. 908 m2,  obręb Siersza, obj. kw. KR1C/00062368/1 wynosi 665/10000 części,

Łączna cena wywoławcza wynosi 57.500,00

Lokal wolny  jest od obciążeń i zobowiązań.

 

6.000,00zł

z opisem „Lokal nr 2”

 

11.03.2016r.

na rachunku  Urzędu.

16.03.2016r.

godz. 1100

4. I przetarg  ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego  nr  15 usytuowanego na poddaszu budynku przy ul. 1 Maja nr 76 w Trzebini, składającego się z  2-ch pokoi, kuchni, łazienki  i  przedpokoju.

Powierzchnia. użytkowa lokalu wynosi 36,09 m2 wraz z przynależną piwnicą o pow. 14,00 m2 - udział w częściach wspólnych budynku oraz w działce nr 1103/11 o pow. 1079 m2  obręb Trzebionka,   obj. kw.  KR1C/00073339/9,
wynosi  601/10000 części.

Łączna cena wywoławcza wynosi 45,500,00zł.

Lokal wolny  jest od obciążeń i zobowiązań.

 

5.000,00zł

z opisem „Lokal nr 15”

 

11.03.2016r.

na rachunku  Urzędu.

16.03.2016r.

godz. 1120

5. III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego (pomieszczenie garażowe) nr 2 położone w budynku przy ul. Wiśniowej nr 4 w Trzebini.

Pow. użytkowa lokalu wynosi 13,84m2 - udział w częściach wspólnych budynku oraz w działce nr 153/56 o pow. 1691 m2,  obręb Trzebinia,   obj. kw.  KR1C/00049309/3,
wynosi  10/1000 części.

Łączna cena wywoławcza wynosi 12.000,00zł.

Lokal wolny  jest od obciążeń i zobowiązań.

 

2.000,00zł

z opisem „Lokal”

 

11.03.2016r.

na rachunku  Urzędu.

16.03.2016r.

godz. 11 40

I przetarg  odbył się  11.03. 2015r.

II przetarg odbył się  07.10. 2015r.

 

 

Wyżej wymienione lokale nie posiadają świadectwa charakterystyki energetycznej, o którym mowa w ustawie prawo budowlane.
Przedmiotowe lokale mogą być oglądane w dni robocze od poniedziałku  do piątku od 800 – 1400,  wtorek  od 800-1600,  do dnia 16.03.2016r. , po wcześniejszym ustaleniu terminu pod numerem  telefonu  (32) 6122504, (32) 6122353.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta w Trzebini
ul. Narutowicza 10 –II piętro, pokój nr 13,

-  warunkiem  przystąpienia  do  przetargu  jest  wpłacone wadium w pieniądzu w wysokości i opisem podanym w tabeli, na konto Urzędu Miasta w Trzebini:

Bank Spółdzielczy Oddział w Trzebini
51 8444 0008 0000 0375 7018 0010

-  komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie  wadium przez uczestników przetargu,
-  w dniu przetargu jego uczestnicy zobowiązani są posiadać:
dokument tożsamości oraz w przypadku nabywania nieruchomości przez  osoby prawne  aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą – aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej - umowę spółki oraz stosowne umocowanie do działania w imieniu spółki,
- w przetargu można brać udział osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa notarialnego przedłożonego w oryginale w dniu przetargu,
- nabycie nieruchomości przez cudzoziemca odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 24 marca 1920r.  o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,
- osobom, które nie wygrają przetargu  wadium  zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, w terminie nie później niż przed upływem  trzech dni,
- wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygrała, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia prawa własności,
- wadium przepada na rzecz Gminy Trzebinia w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej,
- termin składania wniosków przez osoby, którym przysługiwałoby pierwszeństwo w nabyciu w/w lokalu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r., o gospodarce nieruchomościami do pierwszego przetargu dla pkt.1 upłynął 12.11.2015r, dla pkt.2, 3 i 4 upłynął 27.08.2015r. dla pkt. 5 upłynął 12.01.2015r.
- nabywca ponosi wszelkie opłaty związane z nabyciem nieruchomości (notarialne sądowe),  
- Burmistrz Miasta Trzebini zastrzega sobie prawo odstąpienia od  przetargu  z ważnej przyczyny.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami  przy ul. Narutowicza 10,  II piętro,  pokój nr 17,  tel.  (32) 7111067.

marzec 2018
P W Ś C Pt S N
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Zbliżające się wydarzenia

 

GMINA TRZEBINIA
ul. Marszałka Piłsudskiego 14
32 - 540 Trzebinia
NIP:  628-226-01-22

URZĄD MIASTA W TRZEBINI
tel. 32 6121 227, fax: 32 6121 147
Godziny pracy: 
pn., śr., czw. 7.30 - 15.30 
wtorek: 7.30 - 17.00
piątek: 7.30 - 14.00