• wersja standardowa
  • Wersja kontrastowa

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 29 stycznia 2015 r. - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Trzebinia

BURMISTRZ MIASTA TRZEBINI

 

ogłasza

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Trzebinia

 

Lp

Opis lokalu

Pow. lokalu wraz z udziałem w działce

Cena wywoławcza

Wadium w kwocie

Termin wniesienia wadium

Termin przetargu

1.

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 usytuowanego w  budynku Rynek nr 26 w Trzebini, na II piętrze, składającego się  z   dwóch  pokoi,  kuchni, łazienki z wc i przedpokoju.

 

pow. użytkowa lokalu wynosi 47,79 m2 - udział w częściach wspólnych budynku oraz w działce nr 2317/1 o pow. 275 m2,  obręb Trzebinia, obj. kw. KR1C/00077712/6 wynosi 4779/44669 części,

łączna cena wywoławcza wynosi 150.000,00 zł brutto (w tym 8% VAT).

 15.000,00 zł z opisem „Lokal nr 4”

13.03.2015r na rachunku  Urzędu

18.03.2015 r

godz. 1000

 

przetarg odbył  się  10.12.2014 r.

2.

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego  nr 26 usytuowanego na parterze budynku Os. Gaj nr 35 w Trzebini, składającego się z  3-ch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju.

 

pow. użytkowa lokalu wynosi 64,10 m2 - udział w częściach wspólnych budynku oraz w działce nr 765/235 o pow. 1251 m2  obręb Siersza, obj. kw.  KR1C/00053125/0, wynosi 359/10000 części.

łączna cena wywoławcza wynosi 90.000,00 zł

10.000,00 zł z opisem „Lokal nr 26”

 13.03.2015r na rachunku  Urzędu

18.03.2015 r

godz. 10 30

3.

I przetarg  ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 15 usytuowanego na III piętrze budynku przy ul. 1 Maja nr 82 w Trzebini, składającego się z 2-ch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju.

 

pow. użytkowa lokalu wynosi 52,99 m2 wraz z przynależną piwnicą o pow. 5,50 m2 - udział w częściach wspólnych budynku oraz w działce nr 1103/6 o pow. 1256 m2  obręb Trzebionka,   obj. kw.  KR1C/00065012/2, wynosi 375/10000 części.

łączna cena wywoławcza wynosi 49.000,00 zł

5.000,00 zł

 z opisem „Lokal nr 15”

13.03.2015r na rachunku  Urzędu

18.03.2015 r

godz. 11 00

 

4.

I przetarg  ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego  nr 17 usytuowanego na parterze budynku przy ul. 1 Maja nr 76a w Trzebini, składającego się z jednego pokoju, kuchni, łazienki i przedpokoju.

 

pow. użytkowa lokalu wynosi 39,13m2 wraz z przynależną piwnicą o pow. 7,00 m2 - udział w częściach wspólnych budynku oraz w działce nr 1103/7 o pow. 1669 m2  obręb Trzebionka,   obj. kw.  KR1C/00064312/8, wynosi 297/10000 części.

łączna cena wywoławcza wynosi 41.000,00 zł

5.000,00 zł

z opisem „Lokal nr 17”

13.03.2015r na rachunku  Urzędu

18.03.2015 r

godz. 11 30

 

5.

I przetarg  ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego  nr 5 usytuowanego na II piętrze budynku przy ul. 1 Maja nr 82a w Trzebini, składającego się z  3-ch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju.

 

pow. użytkowa lokalu wynosi 62,22m2 wraz z przynależną piwnicą o pow. 13,20 m2 - udział w częściach wspólnych budynku oraz w działce nr 1103/8 o pow. 1315 m2  obręb Trzebionka,   obj. kw.  KR1C/00064635/8, wynosi 525/10000 części.

łączna cena wywoławcza wynosi 73.000,00 zł

8.000,00 zł

z opisem „Lokal nr 5”

13.03.2015r na rachunku  Urzędu

18.03.2015 r

godz. 12 00

 

 

 

Przedmiotowe lokale wolne są  od obciążeń.

Lokale nie posiadają świadectwa  charakterystyki energetycznej, o którym mowa w ustawie prawo budowlane.

Przedmiot przetargu może być oglądany w dni robocze od poniedziałku do piątku od 800 – 1400,  wtorek od 800-1600, do dnia 18.03.2015 r., po wcześniejszym ustaleniu terminu pod numerem   telefonu (32) 6122 504.

 

- przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta w Trzebini – ul. Narutowicza 10 – II piętro, pokój nr 13,

 

-  warunkiem przystąpienia  do  przetargu  jest  wpłacone  wadium  w pieniądzu w wysokości i opisem podanym w tabeli, na konto Urzędu Miasta w Trzebini:

Bank Spółdzielczy Oddział w Trzebini

51 8444 0008 0000 0375 7018 0010

 

-  komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie  wadium przez uczestników przetargu,

 

-  w dniu przetargu jego uczestnicy zobowiązani są posiadać:

  • dokument tożsamości oraz w przypadku nabywania nieruchomości przez  osoby prawne  aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą – aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej  - umowę spółki oraz stosowne umocowanie do działania w imieniu spółki,

- w przetargu można brać udział osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa notarialnego przedłożonego w oryginale w dniu przetargu,

- nabycie nieruchomości przez cudzoziemca odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 24 marca 1920r.  o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,

- osobom, które nie wygrają przetargu  wadium  zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, w terminie nie później niż przed upływem  trzech dni,

- wadium  wpłacone  przez osobę, która przetarg wygrała, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia prawa własności,

- wadium przepada na rzecz Gminy Trzebinia w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej,

- termin  składania wniosków przez osoby, którym przysługiwałoby pierwszeństwo w nabyciu w/w lokalu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. , o  gospodarce nieruchomościami do pierwszego przetargu  dla pkt. 1 upłynął 30.10.2014r.  dla pkt. 2, 3, 4 upłynął 12 .01.2015 r.  i dla  pkt. 5 upłynął  30.12.2014 r.

- nabywca ponosi wszelkie opłaty związane z nabyciem nieruchomości (notarialne sądowe), 

- Burmistrz Miasta Trzebini zastrzega sobie prawo odstąpienia od  przetargu  z ważnej przyczyny.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami  przy ul. Narutowicza 10,  II piętro,  pokój nr 17,  tel.  (32) 7111067.

lipiec 2017
P W Ś C Pt S N
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Zbliżające się wydarzenia

 

GMINA TRZEBINIA
ul. Marszałka Piłsudskiego 14
32 - 540 Trzebinia
NIP:  628-226-01-22

URZĄD MIASTA W TRZEBINI
tel. 32 6121 227, fax: 32 6121 147
Godziny pracy: 
pn., śr., czw. 7.30 - 15.30 
wtorek: 7.30 - 17.00
piątek: 7.30 - 14.00