• wersja standardowa
  • Wersja kontrastowa

ZARZĄDZENIE nr 0050.214.2015 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 02.07.2015 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego na os. Gaj

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) i art. 35 ust. 1, 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z  2015 r.,  poz. 782 z późn. zm.) oraz w wykonaniu Uchwały Rady Miasta Trzebini Nr XXXV/372/V/2009 r. z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących mienie komunalne Gminy Trzebinia.

Zarządzam co następuje:

§1.

 

Przeznaczam do sprzedaży w trybie przetargowym lokal mieszkalny nr 2 położony w Trzebini w budynku Os. Gaj nr 2, na parterze, składający się z jednego pokoju, kuchni, łazienki i przedpokoju o powierzchni użytkowej 36,39m2 oraz udział wynoszący 665/10000 części wspólnych budynku oraz taki sam  udział  w działce nr 765/260 o powierzchni 908 m2 obręb Siersza, objęty księgą wieczystą KR1C/00062368/1 stanowiący własność Gminy Trzebinia. 

 

§2.

 

Łączna cena wywoławcza przedmiotowego lokalu wraz z udziałem w gruncie wynosi 57.500,00 zł,- (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset zł  00/100).

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca  2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

 

§3.

 

Zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami - osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie przedmiotowej nieruchomości na mocy tej ustawy lub odrębnych przepisów, a także osobie która jest poprzednim właścicielem zbywanej  nieruchomości,  pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo  jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni, licząc  od dnia wywieszenia wykazu - przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu.

Z upływem terminu wygasają  roszczenia do zbywanej nieruchomości.

 

§4.

 

Zarządzenie niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Trzebini - ul. Piłsudskiego 14 i ul. Narutowicza 10 oraz na stronach internetowych  www.trzebinia.pl

 

§5.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini.

 

§6.

 

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

lipiec 2017
P W Ś C Pt S N
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Zbliżające się wydarzenia

 

GMINA TRZEBINIA
ul. Marszałka Piłsudskiego 14
32 - 540 Trzebinia
NIP:  628-226-01-22

URZĄD MIASTA W TRZEBINI
tel. 32 6121 227, fax: 32 6121 147
Godziny pracy: 
pn., śr., czw. 7.30 - 15.30 
wtorek: 7.30 - 17.00
piątek: 7.30 - 14.00