• wersja standardowa
  • Wersja kontrastowa

OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebinia, dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

 

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebinia,

dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa

oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art.11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2015 r. poz. 199 z późniejszymi zmianami) oraz art. 39, 40 i 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235)

 

z a w i a d a m i a m

 

-   o podjęciu przez Radę Miasta Trzebini Uchwały  Nr IX/95/VII/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. o  przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebinia oraz

-   o przystąpieniu do opracowania dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa w ramach przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

 

Celem opracowania nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest umożliwienie realizacji planowej i przemyślanej polityki przestrzennej gminy, służącej jej rozwojowi oraz poprawie warunków życia mieszkańców.

 

Przedmiotem dokumentu będzie określenie nowych zasad kształtowania polityki przestrzennej, w zakresie wynikającym z art. 10 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w oparciu o zaktualizowane uwarunkowania.

 

Studium sporządzone zostanie dla terenu całej gminy w jej granicach administracyjnych.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do opracowania studium oraz wnioski i uwagi do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 9 listopada 2015 r. (włącznie).

 

Wnioski do opracowania studium należy składać na piśmie do Urzędu Miasta w Trzebini, 32-540 Trzebinia, ul. Piłsudskiego 14. Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, adres do korespondencji, określenie przedmiotu wniosku wraz z oznaczeniem nieruchomości, której dotyczy.

 

Wnioski i uwagi do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone:

  1.  w formie pisemnej na adres Urząd Miasta w Trzebini, 32-540 Trzebinia, ul. Piłsudskiego 14;
  2.  ustnie do protokołu w Wydziale  Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta w Trzebini, ul. Narutowicza 10 (II piętro, pokój nr 11);
  3.  za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Trzebini.

 

Istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją sprawy, która dostępna jest w Urzędzie Miasta w Trzebini, w Wydziale Architektury i Urbanistyki, w budynku urzędu przy ul. Narutowicza 10 (II piętro, pokój nr 11).

 

 BURMISTRZ MIASTA  TRZEBINI

Adam Adamczyk

 

listopad 2017
P W Ś C Pt S N
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

 

GMINA TRZEBINIA
ul. Marszałka Piłsudskiego 14
32 - 540 Trzebinia
NIP:  628-226-01-22

URZĄD MIASTA W TRZEBINI
tel. 32 6121 227, fax: 32 6121 147
Godziny pracy: 
pn., śr., czw. 7.30 - 15.30 
wtorek: 7.30 - 17.00
piątek: 7.30 - 14.00