• wersja standardowa
  • Wersja kontrastowa

Ogłoszenie Starosty Chrzanowskiego z dnia 30.10.2015 r. w sprawie postępowiania administracyjnego dot. udostepnienia nieruchomości w Młoszowej w celu demontażu kabla sterowania ruchem kolejowym

AGN.6821.6.2015.PF16

OGŁOSZENIE

z dnia 30 października 2015 r.

 

Działając na podstawie art. 113 ust. 6 i 7, art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124b  i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 782 ze zm.)

 

Starosta Chrzanowski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

zawiadamia

 

iż zgodnie z wnioskiem PKP Koleje Państwowe S.A. Region Południowy, działającej przez pełnomocnika Pana Przemysława Cieślę THALES Polska Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie, złożonym dnia 16 września 2015 r., uzupełnionym pismem z dnia 30 września 2015 r. oraz ograniczonym pismem z dnia 23 października 2015 r., zamierza wszcząć postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, w trybie art. 124b w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami, oznaczonej, jako działka nr:

- 831/7, położonej w jednostce ewidencyjnej Trzebinia – obszar wiejski, obręb nr 0007 - Młoszowa, zgodnie z Aktem Własności Ziemi nr 3511/76, stanowiącej własność Stefana Feliksika,

- 834/4,  położonej w jednostce ewidencyjnej Trzebinia – obszar wiejski, obręb nr 0007 - Młoszowa, zgodnie z Księgą Wieczystą KR1C/00022017/4, stanowiącej współwłasność w ½ części Albiny Gregorczyk oraz współwłasność w ½ części Władysława Zielińskiego i Zdzisławy Zielińskiej na prawach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej,

 

przez zobowiązanie właściciela nieruchomości do jej udostępnienia w celu wykonania czynności związanych z demontażem kabla srk (sterowania ruchem kolejowym) dla zamierzenia inwestycyjnego pn: „Modernizacja linii kolejowej E30, etap II, na odcinku Zabrze – Katowice – Kraków. Przetarg nr 4 – Sygnalizacja dla obszaru: LCS Jaworzno Szczakowa, LCS Trzebinia, LCS Kraków – Mydlniki”.

W związku z powyższym wzywa się właścicieli lub ich następców prawnych oraz osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udokumentowali swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości.

Niezgłoszenie osób legitymujących się prawami rzeczowymi do niniejszej nieruchomości skutkować będzie pominięciem ich, jako strony w postępowaniu o ograniczenie sposobu korzystania z przedmiotowych nieruchomości.

 

Szczegółowe informacje udzielane są w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chrzanowie ul. Partyzantów 2, 32-500 Chrzanów, pok. 011 oraz pod nr tel. 32 625-79-58

lipiec 2017
P W Ś C Pt S N
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Zbliżające się wydarzenia

 

GMINA TRZEBINIA
ul. Marszałka Piłsudskiego 14
32 - 540 Trzebinia
NIP:  628-226-01-22

URZĄD MIASTA W TRZEBINI
tel. 32 6121 227, fax: 32 6121 147
Godziny pracy: 
pn., śr., czw. 7.30 - 15.30 
wtorek: 7.30 - 17.00
piątek: 7.30 - 14.00