• wersja standardowa
  • Wersja kontrastowa

ZARZĄDZENIE nr 0050.70.2016 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 09.03.2016 r. w sprawie konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Trzebini i Szkoły Podstawowej w Myślachowicach

Na podstawie art.36a ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U z 2015 r. poz.2156 z późn. zmianami), art.30 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2015 r. poz. 1515 z późn. zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U z 2010 r. Nr 60 poz.373 z późn. zmianami)

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

 

Ogłaszam konkurs na stanowisko dyrektora:

  1. Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Leona Kruczkowskiego w Trzebini, ul. 24 Stycznia 47;
  2. Szkoły Podstawowej w Myślachowicach, ul. Trzebińska 15

 

§ 2.

 

Przyjmuję treść ogłoszenia zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Trzebińskiego Centrum Administracyjnego.

 

§ 4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta w Trzebini oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta w Trzebini.

marzec 2017
P W Ś C Pt S N
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Zbliżające się wydarzenia

 

GMINA TRZEBINIA
ul. Marszałka Piłsudskiego 14
32 - 540 Trzebinia
NIP:  628-226-01-22

URZĄD MIASTA W TRZEBINI
tel. 32 6121 227, fax: 32 6121 147
Godziny pracy: 
pn., śr., czw. 7.30 - 15.30 
wtorek: 7.30 - 17.00
piątek: 7.30 - 14.00