• wersja standardowa
  • Wersja kontrastowa

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie sprzedaży 5 lokali w drodze przetargu

BURMISTRZ MIASTA TRZEBINI

ogłasza

 

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokali:

 

 

Lp. Opis lokalu Pow. lokalu wraz z udziałem w działce Cena wywoławcza

 Wadium

Termin wniesienia wadium Termin przetargu
1. Pierwszy przetarg ustny  nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego  nr  14 usytuowanego  na  II piętrze budynku przy ul. Głowackiego nr 13A  w Trzebini, składającego się  z  trzech  pokoi   kuchni, łazienki, w.c ,  oraz  dwóch  przedpokoi. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 58,10m2,  przynależna piwnica o pow. 16,20 m2. Udział we współwłasności   części wspólnych budynków  13A i 15A  oraz w prawie użytkowania wieczystego działki nr  1066/21 o pow. 0,0268 ha, nr 1066/23 o pow. 0,1064 ha nr 1066/24 o pow. 0,2664 ha, nr 1066/25 o pow. 0,2265 ha  obręb Trzebinia obj. kw. KR1C/00062350/2, wynosi 74/2567 części, stanowiącej własność Skarbu Państwa  w użytkowaniu wieczystym Gminy Trzebinia.

 

Łączna cena wywoławcza wynosi

 91,500,00zł,

Lokal wolny  jest od obciążeń i zobowiązań.

 

10.000,00zł

z dopiskiem „Lokal nr 14”

 

10.06.2016 r na rachunku  Urzędu

 

15.06.2016

godz. 1000

2. Drugi przetarg  ustny nieograniczony na  sprzedaż lokalu mieszkalnego nr  11 usytuowany na  III piętrze budynku przy ul. Jana Pawła II nr 36 w Trzebini, składający się  z   dwóch  pokoi  kuchni, łazienki i przedpokoju. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 36,18m2.Udział w częściach wspólnych budynku oraz w działce nr 1535/6 o pow. 0,0749 ha  obręb  Myślachowice, objętej kw. KR1C/00053463/1, wynosi 278/10000 części,  stanowiącej własność Gminy Trzebinia.

Łączna cena wywoławcza wynosi 55.000,00zł,

Lokal wolny  jest od obciążeń i zobowiązań.

 

 

6.000,00zł z dopiskiem „Lokal nr11”

 

 

10.06.2016r na rachunku  Urzędu

15.06.2016

godz. 1020

 

I przetarg  16.03.2016r.

3. Drugi przetarg  ustny nieograniczony na  sprzedaż lokalu mieszkalnego nr  2 usytuowany na   parterze budynku Os. Gaj nr 2 Trzebini, składający się  z   jednego   pokoju  kuchni, łazienki i przedpokoju. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 36,39m2. Udział w częściach wspólnych budynku oraz w działce nr 765/260  o pow. 0,0908 ha  obręb  Siersza, obj. kw. KR1C/00062368/1, wynosi 665/10000 części,  stanowiącej własność Gminy Trzebinia. Łączna cena wywoławcza wynosi 57.500,00zł. Lokal wolny  jest od obciążeń i zobowiązań. 6.000,00zł z dopiskiem „Lokal nr2” 10.06.2016r na rachunku  Urzędu

15.06.2016

godz.1040

 

I przetarg  16.03.2016r.

4. Pierwszy przetarg  ustny nieograniczony na  sprzedaż lokalu mieszkalnego nr  5 usytuowany na I  piętrze   budynku Os. Gaj nr 29 Trzebini, składający się  z   dwóch   pokoi    ślepej kuchni, łazienki i przedpokoju. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 37,88m2. Udział w częściach wspólnych budynku oraz w działce nr 765/242  o pow. 0,1691 ha  obręb  Siersza, obj. kw. KR1C/00056763/5, wynosi 284/10000 części, stanowiącej własność Gminy Trzebinia. Łączna cena wywoławcza wynosi 58.000,00z. Lokal wolny     jest od obciążeń i zobowiązań. 6.000,00zł z dopiskiem „Lokal nr5” 10.06.2016r na rachunku  Urzędu

15.06.2016

godz.1100

5. Czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego (pomieszczenie garażowe) nr 2 położone w budynku przy ul. Wiśniowej nr 4 w Trzebini.

Pow. użytkowa lokalu wynosi 13,84m2 - udział w częściach wspólnych budynku oraz w działce nr 153/56 o pow. 1691 m2,  obręb Trzebinia,   obj. kw.  KR1C/00049309/3,

wynosi  10/1000 części,  stanowiącej własność Gminy Trzebinia.

Łączna cena wywoławcza wynosi 10.000,00zł.

Lokal wolny  jest od obciążeń i zobowiązań.

2.000,00zł

z opisem „Lokal”

10.06.2016r na rachunku  Urzędu

15.06.2016r

godz. 11 20

I przetarg   11.03.2015r.

II przetarg    07.10.2015r.

III przetarg 16.03.2016r.

 

Wyżej wymienione lokale nie posiadają świadectwa charakterystyki energetycznej, o którym mowa w ustawie prawo budowlane.

 

Przedmiot przetargu może być oglądany w dni robocze od poniedziałku do piątku od 800 – 1400, wtorek od 800-1600, do dnia 15.06.2016 r., po wcześniejszym ustaleniu terminu pod numerem telefonu (32) 6122353), (32) 6122504).

 

przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta w Trzebini ul. Narutowicza 10 – II piętro, pokój nr 13,

 

- warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacone wadium w pieniądzu w wysokości i dopiskiem podanym w tabeli, na konto Urzędu Miasta w Trzebini:

Bank Spółdzielczy Oddział w Trzebini

51 8444 0008 0000 0375 7018 0010

 

- komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu,

- w dniu przetargu jego uczestnicy zobowiązani są posiadać:

  • dokument tożsamości oraz w przypadku nabywania nieruchomości przez osoby prawne  aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą – aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej - umowę spółki oraz stosowne umocowanie do działania w imieniu spółki,

- w przetargu można brać udział osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa notarialnego przedłożonego w oryginale w dniu przetargu,

- nabycie nieruchomości przez cudzoziemca odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,

- osobom, które nie wygrają przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, w terminie nie później niż przed upływem trzech dni,

- wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygrała, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia prawa własności,

- wadium przepada na rzecz Gminy Trzebinia w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej,

-  nabywca ponosi wszelkie opłaty związane z nabyciem nieruchomości (notarialne sądowe), 

- Burmistrz Miasta Trzebini zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu z ważnej przyczyny.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami przy ul. Narutowicza 10, II piętro, pokój nr 17, tel. 32 7111067.

 

 

listopad 2017
P W Ś C Pt S N
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

 

GMINA TRZEBINIA
ul. Marszałka Piłsudskiego 14
32 - 540 Trzebinia
NIP:  628-226-01-22

URZĄD MIASTA W TRZEBINI
tel. 32 6121 227, fax: 32 6121 147
Godziny pracy: 
pn., śr., czw. 7.30 - 15.30 
wtorek: 7.30 - 17.00
piątek: 7.30 - 14.00