• wersja standardowa
  • Wersja kontrastowa

ZARZĄDZENIE NR 0050.215.2016 BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI Z DNIA 11.08.2016r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

ZARZĄDZENIE NR 0050.215.2016

BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI

Z DNIA 11.08.2016r.

 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

                       

                                     Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2016r. poz. 446) i art. 35 ust. 1, 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 1774 z późn. zm.) oraz w wykonaniu uchwały Nr XVII/205/VII/2016 Rady Miasta Trzebini z dnia 26 lutego 2015 roku  w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Trzebinia i uchwały Nr XX/262/VII/2016 Rady Miasta Trzebini z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w wyżej wymienionej uchwale.

Zarządzam co następuje:

§1.

Przeznaczam do sprzedaży w trybie przetargowym lokal mieszkalny nr 19 położony w Trzebini przy ul. Jana Pawła II nr 43, na parterze budynku, składający się z 2-ch pokoi kuchni, łazienki, wc i przedpokoju o powierzchni użytkowej 48,43m2, wraz z przynależną piwnicą o pow. 3,32 m2. Do przedmiotowego lokalu przynależy udział, który wynosi 322/10000 części w częściach wspólnych budynku oraz taki sam udział w działce nr 1534/19 o powierzchni 0,1125 ha, obręb Myślachowice, objęty księgą wieczystą KR1C/00054143/9, stanowiący własność Gminy Trzebinia.

 

§2.

Łączna cena wywoławcza przedmiotowego lokalu wraz z udziałem w gruncie  wynosi 63.000,00zł,- (słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące zł  00/100).

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku od towarów i usług na podstawie  art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca  2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011r, nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).

 

§3.

Zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2  ustawy o gospodarce nieruchomościami- osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie przedmiotowej nieruchomości na mocy tej ustawy lub odrębnych przepisów, a także osobie która jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości, pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu - przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu.

Z upływem terminu wygasają prawa roszczenia do zbywanej nieruchomości.

 

§4.

Zarządzenie niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Trzebini - ul. Piłsudskiego 14  i ul. Narutowicza 10 oraz na stronach internetowych www.trzebinia.pl

 

§5.

 Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini.

 

§6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

marzec 2017
P W Ś C Pt S N
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Zbliżające się wydarzenia

 

GMINA TRZEBINIA
ul. Marszałka Piłsudskiego 14
32 - 540 Trzebinia
NIP:  628-226-01-22

URZĄD MIASTA W TRZEBINI
tel. 32 6121 227, fax: 32 6121 147
Godziny pracy: 
pn., śr., czw. 7.30 - 15.30 
wtorek: 7.30 - 17.00
piątek: 7.30 - 14.00