• wersja standardowa
  • Wersja kontrastowa

Informacja Burmistrza Miasta Trzebini o konsultacjach projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Śródmieście – Centrum w Trzebini

W dniach od 4 września 2017 r. do 18 września 2017 r. przeprowadzone zostaną konsultacje projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Śródmieście -Centrum w Trzebini.

 

Konsultacje mają na celu zapoznanie lokalnej społeczności z przyjętym projektem zmiany planu oraz zebranie od interesariuszy opinii dotyczących proponowanych zmian w planie. Oczekiwany efekt konsultacji to opracowanie projektu zmiany planu, który stworzy możliwość rozwoju terenów.

Formy konsultacji obejmują:

  1. konsultacje pisemne umożliwiające odbiorcom wyrażenie swojej opinii na piśmie za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz poczty tradycyjnej,
  2. pisemne (w tym elektroniczne) zbieranie uwag, opinii, wniosków i propozycji.

 

Projekt zmiany planu dostępny będzie na stronie internetowej urzędu, podstrona → PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO → Projekty planów → KONSULTACJE projektów planów zagospodarowania przestrzennego w dniach od 4 września do 18 września 2017 r.

 

Uwagi, opinie, wnioski i propozycje do projektu można składać w terminie od 4 września do 18 września 2017 r. pisemnie na adres urzędu (ul. Marszałka Piłsudskiego 14, 32-540 Trzebinia) lub pocztą e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. wpisując tytuł wiadomości KONSULTACJE-ZMIANA PLANU CENTRUM. Projekt zmiany planu będzie również dostępny w siedzibie Urzędu Miasta przy ul. Narutowicza 10 (pokój nr 11 drugie piętro) w Wydziale Architektury i Urbanistyki.

 

Obowiązujący plan przyjęty został Uchwałą Nr XIII/126/VI/2011 Rady Miasta Trzebini z dnia 9 września 2011 r. ze zmianami.

Zmiany w planie dotyczą:

  • zasad bilansowania miejsc postojowych dla zabudowy usługowej w terenach oznaczonych w planie symbolami MU3 położonych przy ul. Kościuszki,
  • przeznaczenia oraz warunków zagospodarowania północnej części terenu oznaczonego w planie symbolem PU sąsiadującego z północnym odcinkiem ul. Dąbrowskiego,
  • wyznaczenie przebiegu drogi dla obsługi działek w terenach oznaczonych w planie symbolami MU2 i U11, położonych po południowej stronie ul. Pułaskiego,
  • poprawy możliwości inwestycyjnych nieruchomości położonej przy ul. Księdza Harcmistrza Luzara nr 2 w Trzebini.

 

Podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji jest Wydział Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta w Trzebini. Osobą uprawnioną do kontaktu jest Żaneta Romanowska tel. 32 711 10 61, adres  e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag, opinii, wniosków i propozycji jest Burmistrz Miasta Trzebini.

 

 

 

Zapraszam wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach

styczeń 2018
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

 

GMINA TRZEBINIA
ul. Marszałka Piłsudskiego 14
32 - 540 Trzebinia
NIP:  628-226-01-22

URZĄD MIASTA W TRZEBINI
tel. 32 6121 227, fax: 32 6121 147
Godziny pracy: 
pn., śr., czw. 7.30 - 15.30 
wtorek: 7.30 - 17.00
piątek: 7.30 - 14.00