• wersja standardowa
 • Wersja kontrastowa

Podatki lokalne

Obowiązujące stawki podatków - uchwały i deklaracje dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Trzebinia

 

 

Informator budżetowy

Informacje na temat budżetu i majątku Gminy Trzebinia znajdują się na stronach Biuletynu Informacji Publicznej

Informacje archiwalne:

 

Konta bankowe Urzędu Miasta w Banku Spółdzielczym o/Trzebinia

Wpłaty gotówkowe powinny być przez podatników dokonywane  na nastepujące rachunki bankowe Banku Spółdzielczego w Chrzanowie O/Trzebinia:


     Rachunek bankowy nr: 49 84440008 0030 0375 7018 0001

 • Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu
 • Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • Dzierżawy, użytkowanie wieczyste
 • Odsetki od nieterminowych wpłat, opłata prolongacyjna, koszty upomnień
 • Opłata za służebność przejazdu
 • Opłata za operat szacunkowy
 • Opłata za reklamę, opłata skarbowa
 • Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
 • Opłata od zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz od zmian w zaświadczeniach o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
 • Opłata za zajęcie pasa drogowego
 • Podatki
 • Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
 • Wpłaty za sprzedaż drewna z lasu gminnego
 • Wykup działek, mieszkań
 • Wypisy i wyrysy z planu
 • Wypisy i wyrysy ze studium
 • Zaświadczenia
 • Zwrot ustalonego decyzją o wywłaszczeniu nieruchomości odszkodowania
 • Sprawy związane z aktami stanu cywilnego (wpłaty z terenu Polski)

 

     Rachunek bankowy nr: 36 8444 0008 0030 0375 7018 0041

 • Opłata za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, zbioru PESEL

 

UWAGA
Opłaty wnoszone z zagranicy w sprawach związanych z aktami stanu cywilnego należy przesyłać na konto:
S.W.I.F.T. CODE: POLU PL PR
IBAN: PL 49 84440008 0030 0375 7018 0001

marzec 2018
P W Ś C Pt S N
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Zbliżające się wydarzenia

 

GMINA TRZEBINIA
ul. Marszałka Piłsudskiego 14
32 - 540 Trzebinia
NIP:  628-226-01-22

URZĄD MIASTA W TRZEBINI
tel. 32 6121 227, fax: 32 6121 147
Godziny pracy: 
pn., śr., czw. 7.30 - 15.30 
wtorek: 7.30 - 17.00
piątek: 7.30 - 14.00