rys

 

 

 

Zobacz filmik o Rajdzie

 

UWAGA: DODATKOWY KONKURS DLA UCZESTNIKÓW RAJDU

 

Zapraszamy uczesników tegorocznego rajdu do wzięcia udziału w konkursie na najciekawsze hasło promujące Rekreacyjny Rajd Rowerowy Kraków - Trzebinia, którego celem jest upowszechnianie turystyki rowerowej jako formy rekreacji i aktywnego wypoczynku, zapoznanie z walorami krajobrazowymi i historycznymi Krakowa i Gminy Trzebinia, ze szczególnym uwzględnieniem Puszczy Dulowskiej i Zespołu Pałacowo-Parkowego w Młoszowej. Hasła będą zbierane na mecie rajdu (przy wyjeździe ze ścieżki rowerowej - ul. Szembeka w Młoszowej) w dniu rajdu tj. 26. kwietnia 2014 r.

Za najlepsze hasła zostaną przyznane nagrody, w tm: rowery, kaski rowerowe i inne nagrody rzeczowe. Nagrody zostaną przyznane przez komisję konkursową i wręczone podczas zakończenia rajdu na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Młoszowej.

 

 

 REGULAMIN REKREACYJNEGO RAJDU ROWEROWEGO KRAKÓW-TRZEBINIA 2014
- WZMOCNIENIE POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO GMINY TRZEBINIA
26.04.2014

 

Honorowy patronat:
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa - Bogusław Kośmider
Przewodniczący Rady Miasta Trzebini - Zdzisław Ścigaj

 

I. Cel imprezy:
Upowszechnianie turystyki rowerowej jako formy rekreacji i aktywnego wypoczynku, zapoznanie z walorami krajobrazowymi i historycznymi Krakowa i Gminy Trzebinia, ze szczególnym uwzględnieniem Puszczy Dulowskiej i Zespołu Pałacowo-Parkowego w Młoszowej.

 

II. Organizator rajdu:
Urząd Miasta w Trzebini

 

III. Współorganizator rajdu:
Sołtys i Rada Sołecka w Młoszowej
Miejsko-Gminna Ochotnicza Straż Pożarna w Trzebini
Starostwo Powiatowe w Chrzanowie
Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Trzebini
Trzebińskie Centrum Kultury w Trzebini
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Krakowski
Małopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Krakowie
Chrzanowskie Centrum Rowerowe „Autobike”, Chrzanów ul. Kadłubek 24, www.autobike.com.pl
Malta Służba Medyczna oddział Chrzanów
Stowarzyszenie Chrzanowskich Cyklistów

 

IV. Komitet organizacyjny:
Mariola Rejdych - Naczelnik Wydziału Sportu, Turystyki i Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Trzebini
Paweł Rejdych - Komandor rajdu
Irena Piątek - Komendant ZHP w Trzebini
Jacek Woch - Komendant MGOSP
Ewa Jędrysik - Z-ca Dyrektora TCK w Trzebini
Stanisław Paluch - Komendant Główny Malty Służby Medycznej

 

V. Termin i miejsce rajdu:
Rozpoczęcie rajdu: w dniu 26 kwietnia 2014 r., Kraków-Błonia (Cichy Kącik) - w odległości 20 m od lądowiska helikopterów, godz. 11.15
Przewidywany przyjazd do Młoszowej - meta rajdu rowerowego: wyjazd ze ścieżki rowerowej, ul. Szembeka, ok. godz. 14.15~14.30
Zakończenie rajdu: Zespół Pałacowo-Parkowym w Młoszowej, godz. 15.00 (wręczenie nagród i upominków)

 

VI. Trasa rajdu:
Trasa dł. ok. 50 km: Kraków - Trzebinia
- rozpoczęcie rajdu: ul. Mydlnicka, ul. Zarudawie, most na Rudawie, ul. Jesionowa, ul. Królowej Jadwigi, ul. Junacka, rondo Chełm, ul. Chełmska, ul. Za Skłonem, ul. Zakamycze, zjazd na polną drogę (zielony szlak rowerowy Greenway), Kryspinów (cały czas zielony szlak rowerowy Greenway, przez Budzyń, Cholerzyn, Mników (z możliwością zwiedzania rezerwatu Doliny Mnikowskiej), Czułów, Baczyn, Leśniczówka Kopce (pod autostradą) dalej zielonym szlakiem Greenway (Krakowska Droga), Rudno, Leśniczówka za Białką (Czerna), powrót na szlak niebieski, szlakiem niebieskim i zielonym - Linią Średnią - do szlaku czarnego, szlakiem czarnym do Młoszowej - wyjazd ze ścieżki rowerowej  przy ul. Szembeka (meta rajdu rowerowego).

 

VII. Zasady uczestnictwa:

  • W otwartym rekreacyjnym rajdzie rowerowym mogą uczestniczyć wszyscy chętni posiadający sprawny rower.
  • Uczestnicy rajdu otrzymują numer startowy.
  • Dzieci do lat 10 mogą brać udział w imprezie jedynie pod opieką rodzica lub innej osoby - prawnego opiekuna. Każdy uczestnik w wieku od 10 do 18 lat musi posiadać kartę rowerową oraz zgodę rodzica lub opiekuna prawnego.
  • Organizator rajdu nie zapewnia opieki nad niepełnoletnimi uczestnikami rajdu.
  • Wszystkich uczestników rajdu obowiązuje przestrzeganie przepisów Kodeksu Drogowego oraz poleceń Organizatorów i służb porządkowych
  • W trakcie rajdu uczestników obowiązuje kulturalne, sportowe zachowanie oraz nie zaśmiecanie trasy rajdu i dbanie o środowisko naturalne.
  • Uczestnicy rajdu powinni zabrać ze sobą na trasę rajdu napoje.
  • W przypadku wycofania się z rajdu uczestnik powiadamia Organizatora.
  • Zaleca się używanie podczas rajdu kasku ochronnego.
  • W przypadku rowerów wieloosobowych: osoba kierująca musi mieć ukończone 17 lat i stosowne uprawnienia.

VIII. Zgłoszenia:
Urząd Miasta w Trzebini - Referat Sportu, Turystyki i Rekreacji przyjmuje zgłoszenia wszystkich chętnych do skorzystania z transportu do Krakowa (godz. 8.00 plac przy ul. Ochronkowej w Trzebini).
Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 23 kwietnia 2014 r. (ul. Narutowicza 10, I piętro, pokój nr 8), tel. 32 7 111 058, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Zgłoszenia i zapisy przyjmowane również będą w dniu rajdu 26.04.2014 r. w Krakowie - Błonia (Cichy Kącik) - w odległości 20 m od lądowiska helikopterów, w godz. od 9.00 do 10.30.

 

IX. Ogólne zasady:
1) Rajd rowerowy będzie przeprowadzony w warunkach normalnego ruchu drogowego.
2) Przed startem każdy uczestnik otrzyma: numer startowy, mapkę z zaznaczoną trasą i regulaminem - potwierdzone własnoręcznym podpisem.
Pierwszych tysiąc uczestników otrzyma również: koszulkę, smycz, odblaski rowerowe, button.
3) Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania ogólnych zasad bezpieczeństwa.
4) Trasę należy pokonywać w określonym limicie czasowym, tj. do godz.14.30.
5) Wszystkie samochody biorące udział w rajdzie będą oznakowane napisami „ORGANIZATOR - Rekreacyjny Rajd Rowerowy Kraków-Trzebinia 2014”
6) Organizatorzy nie zapewniają wymiany części zapasowych podczas trwania rajdu.
7) Uczestnicy wyrażają zgodę na publikowanie własnych wizerunków, tj. zdjęć wykonanych podczas rajdu.

 

X. Przewidywany harmonogram rajdu:
8.00 - 9.00 zgłoszenia uczestników w Trzebini (plac przy ul. Ochronkowej)
9.00 - 10.30 zgłoszenia uczestników w Krakowie (Błonia - Cichy Kącik), 20 m od lądowiska helikopterów
11.00 - 11.10 odprawa techniczna (na miejscu przyjmowania zgłoszeń)
11.15 - rozpoczęcie rajdu (Kraków, ul. Mydlnicka)
14.15 ~ 14.30 przewidywany przyjazd uczestników rajdu: Młoszowa, wyjazd ze ścieżki rowerowej przy ul. Szembeka - meta rajdu rowerowego
15.00 - zakończenie rajdu (wręczenie nagród i upominków) Zespół Pałacowo-Parkowy w Młoszowej
16.00 - odwóz uczestników z Młoszowej (parking przy ulicy Florkiewicza) do Krakowa (Cichy Kącik).

 

XI. Świadczenia organizatorów:
- Zapewnienie ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków.
- Zapewnienie  opieki medycznej i ratowniczej.
- Dostarczenie informacji o trasie rajdu.
- Zapewnienie dowozu i odwozu wszystkim chętnym uczestnikom rajdu oraz transport rowerów na trasie:
Trzebinia - Kraków o godz. 8.00 (zbiórka na placu przy ul. Ochronkowej),
Młoszowa - Kraków (Cichy Kącik) o godz. 16.00 (zbiórka na parkingu w  Młoszowej przy ul. Florkiewicza)
- Zapewnienie  bezpłatnego gorącego posiłku oraz wody mineralnej w Młoszowej w Zespole Pałacowo-Parkowym (po zakończeniu rajdu).

 

XII. Nagrody:
Nagrody główne (rowery) zostaną rozlosowane spośród wszystkich uczestników, którzy czynnie wezmą udział w rajdzie i będą obecni podczas losowania nagród. Ponadto zostaną ufundowane:
- nagroda dla najstarszego uczestnika rajdu,
- nagroda dla najmłodszego uczestnika rajdu.

 

XIII. Postanowienia końcowe:
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian niektórych zapisów w regulaminie.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione bez opieki.

 

XIV. Imprezy towarzyszące:

Zespół Pałacowo-Parkowy w Młoszowej
13.00 - występ Miejskiej Orkiestry Dętej w Trzebini
13.30-15.00 - występ zespołu muzycznego

 

XV. Numery kontaktowe
Komandor rajdu - Pan Paweł Rejdych - 607-254-647
Z-ca komandora rajdu - Pani Mariola Rejdych - 608-193-380
Opieka medyczna - Pani Klaudia Małysiak-Ligęza - 604-198-433
Komendant MGOSP - Pan Jacek Woch - 608-359-063
Kierownik trasy rajdu - Pan Krzysztof Łukasik - 601-962-233
Malta Służba Medyczna - Pan Stanisław Paluch - 723-117-117
Wóz techniczny - Pan Zbigniew Grabowski - 604-485-666

 

sponsorzy i patroni

 

loga2014