Segregacja odpadów przynosi wymierne korzyści:

 

- ograniczenie masy odpadów zanieczyszczających środowisko,

- zwiększenie świadomości ekologicznej,

- wyrobienie nawyków porządku, oszczędności i gospodarności,

- ograniczenie zagrożenia dla środowiska i zdrowia człowieka,

- wydłużenie żywotności składowiska,

- pozyskanie surowców wtórnych,

- niższe zużycie surowców naturalnych,

- uporządkowanie gospodarki odpadami,

- tańszy system selektywnej zbiórki odpadów,

- zmniejszenie kosztów eksploatacji składowiska,

 

Recykling papieru:
- ogranicza zużycie energii o 75%
- chroni 17 drzew przed wycięciem przy produkcji każdej tony (przy produkcji papieru z makulatury używa się tylko makulatury!)
- ogranicza zużycie wody o ok. 60%
- zmniejsza liczbę odpadów
- ogranicza zanieczyszczenie powietrza o ok. 75%

 

Ponowne wprowadzenie do obiegu stosu gazet o wysokości 125 cm pozwala na uratowanie 6 metrowej sosny. Włókna celulozowe, z których wytwarza się papier mogą być 6-krotnie przetwarzane!

 

Recykling szkła:
Produkty szklane są często spotykane w naszych domach. Są nieszkodliwe, trwałe, szczelne i estetyczne. Nadają się doskonale do szerokiego stosowania, ponadto mogą być nieograniczoną ilość razy przetopione na inne wyroby.

 

Recykling szkła:
- ogranicza wydobycie surowców do produkcji szkła (piasku, wapienia, sody itp.), a tym samym zmniejsza degradację środowiska,
- zmniejszenie zużycia wody zużywanej do produkcji o ok. 50%,
- oszczędza energię zużywaną w procesie produkcyjnym o ok. 30%,
- zmniejsza ilość odpadów produkcyjnych o 97%,
- zmniejsza zanieczyszczenie powietrza o 14-20%.

 

Tworzywa sztuczne:
Powstają w wyniku przeróbki ropy naftowej, nieodnawialnego surowca, którego zasoby kurczą się w zastraszającym tempie. Niestety, ze względu na swoją budowę chemiczną są praktycznie nierozkładalne. Nie wolno również ich spalać, ponieważ do powietrza trafia wtedy bardzo dużo substancji rakotwórczych.