Nazwa organizacji: Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów koło nr 6

 

Data powstania organizacji:  05.10.2012 r.
Adres siedziby: 32-545 Dulowa, ul. Brata Alberta 5
Kontakt: 515 995 950
Władze: Wiesław Załusiński– przewodniczący  

 

Dziedzina działalności:

 • integracja środowiska seniorów w szczególności z osobami samotnymi,

 • organizacja życia kulturalnego i czasu wolnego, wspólne spotkania i wymiana poglądów na różne tematy, wyjazdy integracyjne na jedno i wielodniowe wycieczki,

 • dobra współpraca ze wszystkimi organizacjami społecznymi wsi Dulowa.  

 

Realizowane działania w ostatnim roku:

Wyjazdy na wycieczki, z których skorzystało wiele osób 9 273 osoby):

 • Białka Tatrzańska – 29 osób,

 • Dolina Będkowska – 30 osób,

 • Tarnów, Niepołomice – 17 osób,

 • Złoty Potok – 30 osób,

 • Zamość – Roztocze – Łańcut – 27 osób,

 • Pieczone ziemniaki – 35 osób,

 • Termy Chochołów – 40 osób,

 • Żywiec – Leśna – 14 osób,

 • Skawina „Andrzejki” - 41 osób,

Inne informacje ważne z punktu widzenia organizacji:

Liczebność koła: 45 członków zwykłych oraz 6 członków wspierających. 

 

Data aktualizacji danych: 17.05.2017 r.