Nazwa organizacji: Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów koło nr 6

Data powstania organizacji:  05.10.2012 r.
Adres siedziby: 32-545 Dulowa, ul. Brata Alberta 5
Kontakt: 515 995 950
Władze: Wiesław Załusiński– przewodniczący, Małgorzata Kaczmarczyk - KO

Dziedzina działalności:

Dziedzina działalności:

  1. zagospodarowanie wolnego czasu członkom, spotkania w klubie,
  2. działalność kulturalno-wypoczynkowa, wyjazdy integracyjne, imprezy plenerowe,
  3. aktywizacja seniorów, integracja z miejscowymi organizacjami poprzez wzmacnianie więzi koleżeńskich oraz przyjaźni.

Realizowane działania w ostatnim roku:

Białka Tatrzańska – maj
Pisary – pieczony pstrąg – lipiec
Piknik Trzebińskie Lato na Polu -  sierpień
Budapeszt – sierpień
Szaflary – baseny termalne – październik
Pieczone ziemniaki – październik
Opole i okolice – październik

Data aktualizacji danych: 23.11.2022 r.