Nazwa organizacji: Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów koło nr 6

Data powstania organizacji:  05.10.2012 r.
Adres siedziby: 32-545 Dulowa, ul. Brata Alberta 5
Kontakt: 515 995 950
Władze: Wiesław Załusiński– przewodniczący, Małgorzata Kaczmarczyk - KO

Dziedzina działalności:

Dziedzina działalności:

  1. zagospodarowanie wolnego czasu członkom, spotkania w klubie,
  2. działalność kulturalno-wypoczynkowa, wyjazdy integracyjne, imprezy plenerowe,
  3. aktywizacja seniorów, integracja z miejscowymi organizacjami poprzez wzmacnianie więzi koleżeńskich oraz przyjaźni.

Realizowane działania w ostatnim roku:

Wycieczka trzydniowa do Łodzi - kwiecień
Baseny Termalne 2 x dwudniowe wyjazdy – maj i wrzesień|
Wycieczka jednodniowa do  Ojcowa - czerwiec
Praga trzydniowa wycieczka - lipiec
Tychy,Pszczyna jednodniowa wycieczka - sierpień
Powiatowy Dzień Seniora - październik
Pieczone - październik
Zabawa Andrzejkowa - listopad
Mikołajki – grudzień.

Data aktualizacji danych: 13.10.2020 r.