Uprzejmie informujemy, iż na potrzeby wyborów została uruchomiona strona internetowa https://wybory.gov.pl, która docelowo będzie wykorzystywana jako portal konsolidujący serwisy informacyjne (wizualizacje) dotyczące wszystkich wyborów oraz referendów ogólnokrajowych.

1. Zarządzenie wyborów
1.1. Postanowienie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 06.08.2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej.

1.2. Wykaz tablic informacyjnych znajdujących się na terenie Gminy Trzebinia z przeznaczeniem na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

2. Dokumenty związane ze zgłaszaniem kandydatów na członków obwodowych komisji obwodowych.
2.1. Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu RP, zarządzonych na dzień 13.10.2019 r. (zgłoszenie przez KOMITET WYBORCZY).
2.2.Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu RP, zarządzonych na dzień 13.10.2019 r. (zgłoszenie INDYWIDUALNE).
2.3. Informacja Komisarzy Wyborczych z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu RP.
2.4. Informacja Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 13 września 2019 r. w sprawie losowania oraz dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów.
2.5. Postanowienie nr 290/2019 Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 20 września 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13.10.2019 r.
2.6 Postanowienie nr 294/2019 Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 23 września 2019 r. w sprawie sprostowania postanowienia Komisarza Wyborczego w Krakowie III nr 290/2019 z dnia 20 września 2019 r. w sprawie powołania  obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13.10.2019 r.
2.7. Postanowienie nr 291/2019 Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2.8. Postanowienie nr 306/2019 Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 08.10.2019r. w sprawie zmian w składach Obwodowych Komisji Wyborczych

 Pierwsze posiedzenie oraz szkolenie Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Trzebinia

              We wtorek 1.10.2019 r. w Dom Kultury "Sokół" w Trzebini, ul. Kościuszki 74 (sala kinowa)

                     - komisje od nr 1 do 13 o godz. 12.00

                     - komisje od nr 14 do 26 o godz. 14.00

                            Obecność obowiązkowa !!

3. Informacje dotyczące osób niepełnosprawnych.
3.1. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych.
3.2. Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych.

4. Warunki udziału w wyborach:
4.1. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
4.2. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

4.3. Obwody głosowania utworzone za granicą 4.3. Obwody głosowania utworzone za granicą.

5. Okręgi Wyborcze:
5.1. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

6. Obwody głosowania na terenie Gminy Trzebinia:
6.1. Stałe obwody głosowania- Postanowienie nr 263/2019 Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 19 sierpnia 2019 r.
6.2. Odrębny obwód głosowania - Postanowienie nr 280/2019 Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 22 sierpnia 2019 r.
6.3. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
6.4. Informacja o upływie terminu składania zgłoszeń kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych
6.5. Informacja o godzinach pracy Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Trzebinia.

W DNIU 13 PAŹDZIERNIKA 2019 r. OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE OD NR 1 DO 26 Z TERENU GMINY TRZEBINIA ROZPOCZYNAJĄ PRACĘ O GODZINIE 600.

LOKALE WYBORCZE CZYNNE BĘDĄ OD GODZ. 7:00 DO GODZ. 21:00.

 

 

7. Urzędnik Wyborczy:
7.1. Harmonogram Dyżurów Urzędnika Wyborczego w miesiącu wrześniu (12.09.2019 r. - 13.09.2019 r.)

 

8. Wykaz zarejestrowanych list kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 12 oraz wykaz zarejestrowanych kandydatów na Senatorów w okręgu nr 30.

8.1. Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie I z dnia 18.09.2019 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 12 w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej.

8.2. Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie I z dnia 18.09.2019 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatora w okręgu wyborczym nr 30 w wyborach do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej.

 

9. Wyniki głosowania:

9.1. Wybory do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej - okręg nr 12

9.2.Wybory do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej - okręg nr 30