Wniosek osób pełnoletnich składany jest osobiście, przez osobę, na którą zostanie wystawiona Karta (wniosek można również złożyć za pomocą platformy e-PUAP).
Wniosek dotyczący osób niepełnoletnich wypełniają przedstawiciele ustawowi, którzy są uprawnieni do jego złożenia i odbioru Karty.

Ważne: Wniosek niespełniający wymogów Programu lub nieuzupełniony w wyznaczonym terminie pozostawia się bez rozpoznania - sprawdź zapisy Regulaminu Karty Trzebińskiej.

Sprawdź, jak założyć Kartę, a potem przedłużać termin jej ważności

Powrót do zakładki KARTA TRZEBIŃSKA

Aktualizacja: 27.07.2022 BW