ZARZĄDZENIE Nr 0050.46.2019 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 12.02.2019 r.   w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora...
Informacja O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów,...
Dokumenty związane ze zgłoszeniem kandydatów na radnych do rady gminy: 01 Informacja PKW o kandydatach w gminie powyżej 20.000 mieszkańców 01...
Dokumenty związane ze zgłoszeniem kandydatów do sejmiku województwa: 01 INFORMACJA O ZŁOŻENIU OŚWIADCZENIA LUSTRACYJNEGO 01 INFORMACJA O...
Dokumenty związane ze zgłoszeniem kandydatów do rady powiatu: 01 Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w...
Dokumenty związane ze zgłoszeniem kandydata na burmistrza: 01 INFORMACJA o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów w wyborach wójta, burmistrza,...
Dot. Pokrewieństwa w obwodowych komisjach wyborczych pdf. Dot. Pokrewieństwa w obwodowych komisjach wyborczych- wyjaśnienie pdf. 01...
Dane zawarte w Raportach o stanie Gminy Trzebinia (od 1998 r.) Raport o stanie gminy za lata 1998 - 2001 Raport o stanie gminy za lata 2002 -...
Petycje są formą bezpośredniego udziału obywateli w procesie sprawowania władzy. W ramach petycji obywatele mogą zgłaszać indywidualnie...
Aby sprawdzić, czy Państwa dowód osobisty jest gotowy do odbioru należy wejść na...
 Nagrody i wyróżnienia:   2017 Jarosław Okoczuk Zastępca Burmistrza Miasta Trzebini wyróżniony Gmina Trzebinia wyróżniona jako...

Warning: DOMDocument::loadHTML(): error parsing attribute name in Entity, line: 1 in /home/trzebinia/public_html/templates/48media_trzebinia/html/com_content/category/blog_item.php on line 26
Pragniemy Państwa poinformować, że Gmina Trzebinia przystąpiła do akcji PRZEJRZYSTA POLSKA organizowanej przez Gazetę Wyborczą przy wsparciu...