Obsługa osób niepełnosprawnych
Osoby niepełnosprawne, przybywające do Urzędu Miasta w Trzebini w celu załatwiania spraw, przyjmowane są obok Dziennika Podawczego, znajdującego się...
ZARZĄDZENIE Nr 0050.46.2019 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 12.02.2019 r.   w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora...
Informacja dla osób niepełnosprawnych
Informacja O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów,...
Raporty o stanie gminy
Dane zawarte w Raportach o stanie Gminy Trzebinia (od 1998 r.) Raport o stanie gminy za lata 1998 - 2001 Raport o stanie gminy za lata 2002 -...
Petycje
Petycje są formą bezpośredniego udziału obywateli w procesie sprawowania władzy. W ramach petycji obywatele mogą zgłaszać indywidualnie...
Sprawdź czy Twój dowód jest gotowy
Aby sprawdzić, czy Państwa dowód osobisty jest gotowy do odbioru należy wejść na...
Nagrody, wyróżnienia i dyplomy Gminy Trzebinia
 Nagrody i wyróżnienia:   2017 Jarosław Okoczuk Zastępca Burmistrza Miasta Trzebini wyróżniony Gmina Trzebinia wyróżniona jako...
Przejrzysta Polska - certyfikat
Pragniemy Państwa poinformować, że Gmina Trzebinia przystąpiła do akcji PRZEJRZYSTA POLSKA organizowanej przez Gazetę Wyborczą przy wsparciu...
Gmina FAIR PLAY
Gmina Trzebinia przeszła procedurę certyfikacyjną konkursu - Gmina Fair Play - Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji w roku 2005, organizowanego...
    Elektroniczna Skrzynka PodawczaUrzędu  Miasta w Trzebini   Urząd Miasta w Trzebinia korzysta z Elektronicznej Skrzynki...
Księgi wieczyste
    Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu...
Struktura Urzędu, adresy i telefony
Urząd Miasta w Trzebini ul. Marszałka Piłsudskiego 14, 32 - 540 Trzebiniatel. 32 6121 227, fax: 32 6121 147 Adres skrytki ePUAP Urzędu Miasta w...