Pragniemy Państwa poinformować, że Gmina Trzebinia przystąpiła do akcji PRZEJRZYSTA POLSKA organizowanej przez Gazetę Wyborczą przy wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Programu Przeciw Korupcji Fundacji im. S. Batorego, Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Centrum Edukacji Obywatelskiej i Banku Światowego.

 

Burmistrz Miasta Trzebini
Adam Adamczyk

 

 

Dokumenty związane z realizowanymi zadaniami obowiązkowymi:

 

1. Opracowanie opisu usług świadczonych samorządzie
* Zarządzenie Nr 219/2005 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 11 sierpnia 2005 r. [PDF]
* Procedura aktualizacji kart informacyjnych usług świadczonych w Urzędzie Miasta w Trzebini ( zał. Nr 3 do Zarządzenia) [PDF]

 

2. Wypracowanie i wdrożenie kodeksu etycznego pracowników urzędu
* Kodeks etyczny pracowników Urzędu Miasta w Trzebini został zamieszczony na stronie internetowej w dniu 22.08.2005r.

 

3. Opracowanie i wdrożenie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
* Uchwała nr XL/574/IV/2005 z dnia 28.10.2005r. [PDF]
* Program współpracy Gminy Trzebinia z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2006 rok. [PDF]
* Raport z udziału organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Trzebinia w opracowaniu „Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Podmiotami na 2006 rok". [PDF]

 

4. Opracowanie krótkiego materiału przybliżającego mieszkańcom istniejący w gminie/powiecie aktualny strategiczny dokument rozwojowy
* Główne założenia rozwojowe Gminy Trzebinia. [PDF]

 

5. Wprowadzenie procedury naboru na każdy wakat w urzędzie gminy. /Procedura musi zawierać wymóg konkursów na stanowiska kierownicze/
* Zarządzenie nr 19/2005 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 15 grudnia 2005 r. [PDF]
* Procrdura naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
a) Załącznik nr 1 - Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy - nie dokonano wyboru.
b) Załącznik nr 2 - Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy - uzasadnienie dokonanego wyboru.
c) Załącznik nr 3 - Kwestionariusz osobowy.
d) Załącznik nr 4 - Lista kandydatów spełniających wymagania formalne.
e) Załącznik nr 5 - Oświadczenie.
f) Załącznik nr 6 - Wniosek o zatrudnienie nowego pracownika.
g) Załącznik nr 7 - Ogłoszenie o naborze na nowe stanowiska.
h) Załącznik nr 8 - Protokół z przeprowadzonego naboru kandydatów.

 

6. Urząd przygotuje i rozpropaguje książeczkę (coroczny informator budżetowy) pt. "Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy"
* Zarządzenie nr 232/2005 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 18 sierpnia 2005 r. [PDF]
* Procedura corocznego opracowania i wydawania książeczki "Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy" [PDF]

 

Dokumenty związane z realizowanymi zadaniami fakultatywnymi:

 

1. Stworzenie „mapy aktywności organizacji pozarządowych i inicjatyw na terenie gminy" - wykaz organizacji wraz ze wskazaniem rodzaju działalności
* Zarządzenie nr 218/2005 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 04.08.2005 r. [PDF]
* Zarządzenie nr 217/2005 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 04.08.2005 r. [PDF]
* Procedura wykorzystania danych zawartych w „mapie aktywności" organizacji pozarządowych. [PDF]
* Procedura aktualizacji „mapy aktywności" organizacji pozarządowych. [PDF]


a) Załącznik nr 1 do procedury - ankieta. [PDF]

b) Załącznik nr 2 do procedury - karta zgłoszenia telefonicznego. [PDF]

 

2. Opracowanie gminnego katalogu firm
* PROCEDURA DOPISYWANIA FIRM DO GMINNEGO KATALOGU FIRM ORAZ AKTUALIZACJI BAZY DANYCH. [PDF]
* Zarządzenie Nr 17/2005 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 24 listopada 2005r. [PDF]