Gmina Trzebinia przeszła procedurę certyfikacyjną konkursu - Gmina Fair Play - Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji w roku 2005, organizowanego przez  Krajową Izbę Gospodarczą i Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym Krajowej Izby Gospodarczej.

 

W ramach konkursu przeprowadzono badanie inwestorów w 128 gminach z całej Polski, które uczestniczyły w IV edycji konkursu. Gminy zostały pogrupowane na następujące kategorie wielkościowe: do 6.000 mieszkańców, od 6.001 do 15.000 mieszkańców, od 15.001 do 30.000 mieszkańców, od 30.001 do 60.000 i od 60.001 do 100.000 oraz powyżej 100.000 mieszkańców.


W ramach badania odpowiedzi udzieliło 3534 respondentów.  Inwestorów dobrano losowo spośród osób i firm, które w latach 2002-2004 realizowały procesy inwestycyjne w dabej gminie. Badanym inwestorom zadano 20 pytań dotyczących zasadniczych zakresów współpracy z gminą w procesie realizacji inwestycji. Obejmowały takie zagadnienia jak:

1. Prawidłowość podejmowanych decyzji administracyjnych w zakresie inwestycji,

2. Terminowość decyzji,

3. Szybkość obsługi inwestorów,

4. Środowisko obsługi inwestorów (lokalowe, techniczne, itp.),

5. Kwalifikacje pracowników w zakresie obsługi inwestora,

6. Wrażliwość na pojawiające się problemy inwestora,

7. Łatwość dostępu do pracowników podejmujących decyzje,

8. Zakres pomocy w trudnych dla inwestora sytuacjach,

9. Elastyczność i doradztwo przy dopasowaniu planów inwestora do wymogów formalnych,

10. Kompleksowość obsługi inwestora,

11. Skuteczność gminy w rozwiązywaniu problemów inwestora,

12. Racjonalność ekonomiczna realizacji inwestycji w gminie,

13. Dbałość o koszty inwestorów,

14. Dbałość o czas inwestorów,

15. Jakość pisemnej informacji dla inwestorów o procedurach, warunkach i wymaganiach formalnych,

16. Zaangażowanie pracowników w wyjaśnianiu pytań inwestora,

17. Jakość promocji gminy w zakresie informacji o działkach, ofertach gminy, uzbrojeniu,

18. Przejrzystość stosowanych zasad, procedur i przetargów dotyczących realizacji inwestycji,

19. Dbałość o bezpieczeństwo finansowe - sugerowanie i stosowanie rozwiązań ograniczających ryzyko inwestorów,

20. Łatwość dostępu do urzędu (lokalizacja, parking, dojazd, komunikacja publiczna itd.)