Aby sprawdzić, czy Państwa dowód osobisty jest gotowy do odbioru należy wejść na stronę https://obywatel.gov.pl/dokumenty-i-dane-osobowe/odbior-dowodu-osobistego-sprawdz-czy-twoj-dowod-jest-gotowy i w oknie formularza wpisać numer wniosku o dowód, znajdujący się na potwierdzeniu złożenia wniosku w Urzędzie.

 

  1. Należy wpisać numer wniosku i kliknąć „Sprawdź”.
  2. Odpowiedź wyświetli się od razu.
  3. Odpowiedź można pobrać w formacie PDF i wydrukować, jednak wydruk ten nie jest dokumentem urzędowym.

 

 

Sprawdź czy Twój dowód osobisty jest gotowy