ePUAP

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Urzędu  Miasta w Trzebini

 

Urząd Miasta w Trzebinia korzysta z Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) na ePUAP.

Adres skrytki ePUAP Urzędu Miasta w Trzebini: /o016h2whpo/skrytka

 

Link do strony ePUAP - złożenie dokumentu w formie elektronicznej do Urzędu Miasta w Trzebini:

http://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_OpisUslugi?searchEngine=true&opisId=3091&kartaId=19133&pE2SHHlWords=trzebinia

 

Aby korzystać z ePUAP wymagane jest spełnienie dwóch warunków:

  1. Założenie na platformie ePUAP indywidualnego konta użytkownika (konto jest darmowe).
  2. Posiadanie podpisu elektronicznego z ważnym kwalifikowanym certyfikatem (podpis jest płatny) lub bezpłatnego profilu zaufanego, który można uzyskać w Urzędzie Skarbowym bądź ZUS.

 

  • Zgodnie z obowiązującymi przepisami dokument składany w formie elektronicznej musi być opatrzony podpisem elektronicznym spełniającym wymagania określone w ustawie o informatyzacji (bezpieczny podpis elektroniczny lub profil zaufany ePUAP).
  • Dokumenty w formie elektronicznej można również składać osobiście w godzinach pracy Urzędu Miasta na odpowiednim nośniku danych jak dysk CD-RW lub urządzenie typu PenDrive.
  • Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 212, poz.1766) wydziały Urzędu Miasta w Trzebini akceptują formaty elektroniczne wymienione w powyższym rozporządzeniu: .txt, .rtf, .pdf, .doc, OpenDocumentFormat,.jpg, .gif,.tif (.tiff), .png, .svg, .zip, .tar, .gz (.gzip), .rar

 

Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.