A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

Informacja w sprawie opłat

 

Uprzejmie prosimy o wnoszenie opłat bezpośrednio na rachunek bankowy:

Bank Spółdzielczy o/Trzebinia nr konta 49 84440008 0030 0375 7018 0001

UWAGA:
Opłaty wnoszone z zagranicy z tytułu wydawania dokumentów z ksiąg stanu cywilnego należy przesyłać na konto: S.W.I.F.T. CODE: POLU PL PRIBAN: PL 49 84440008 0030 0375 7018 0001

Opłaty wnoszone za udostępnienie danych osobowych z Rejestru Mieszkańców należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miasta: Bank Spółdzielczy w Chrzanowie o/Trzebinia, nr rachunku: 36 84440008 0030 0375 7018 0041

Aktualne wzory formularzy i wniosków oraz opis usług dotyczących ewidencji ludności i dowodów osobistych, świadczonych dla obywateli, znajdują się na stronie www.obywatel.gov.pl oraz www.mswia.gov.pl. W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numer telefonu:
  1. Ewidencja Ludności: 32 71 11 004
  2. Dowody Osobiste: 32 71 11 003
Sprawdź czy dowód osobisty jest gotowy do odebrania - link otwiera się w nowym oknie