A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Oświadczenie małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa

Sprawę załatwia: Urząd Stanu Cywilnego
Naczelnik: Agnieszka Oczkowska
Lokalizacja: ul. Marszałka Piłsudskiego 14, parter, pokój nr 13
Telefon: (32) 7111038
Informacje dodatkowe:

Aktualizacja 11.03.2022 r.

Osoba odpowiedzialna:

Urząd Stanu Cywilnego w Trzebini, ul. Marszałka Piłsudskiego 14, parter, pokój nr 13 nr tel. USC 32 7111038, kierownik 32 7111093, centrala urzędu 32 6121227 wew. 138, 193

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek
2. Dokument tożsamości, osoby składającej oświadczenie do wglądu (dowód osobisty lub paszport)

Opłaty:

Opłatę skarbową za przyjęcie oświadczenia w wysokości 11 zł wpłaca się na konto Urzędu Miasta w Trzebini z chwilą złożenia wniosku.

Opłaty można uiścić w siedzibie USC tylko bezgotówkowo przy użyciu karty płatniczej.

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Stanu Cywilnego w Trzebini, ul. Marszałka Piłsudskiego 14, parter, pokój nr 13

nr tel. USC 32 7111038, kierownik 32 7111093, centrala urzędu 32 6121227 wew. 138, 193

 

Termin załatwienia sprawy:

Sprawa załatwiana jest niezwłocznie.

Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego
  2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy

 

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.