A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rejestracja zdarzenia z zakresu stanu cywilnego powstałego, lecz niezarejestrowanego za granicą

Sprawę załatwia: Urząd Stanu Cywilnego
Naczelnik: Agnieszka Oczkowska
Lokalizacja: ul. Marszałka Piłsudskiego 14, parter, pokój nr 13
Telefon: (32) 7111038
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Informacje dodatkowe:

Aktualizacja 11.03.2022 r.

Osoba odpowiedzialna:

Urząd Stanu Cywilnego w Trzebini, ul. Marszałka Piłsudskiego 14, parter, pokój nr 13, nr tel. USC 32 7111038, kierownik 32 7111093, centrala urzędu 32 6121227 wew. 138, 193

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek.
2. Dokument stwierdzający powstanie zdarzenia (urodzenia, małżeństwa, zgonu) za granicą i stwierdzający, że nie został on zarejestrowany w zagranicznych księgach stanu cywilnego.

Opłaty:

Opłatę skarbową za wydanie decyzji w wysokości 39,00 zł wpłaca się na konto Urzędu Miasta w Trzebini (Bank Spółdzielczy w Chrzanowie oddział w Trzebini 49 8444 0008 0030 0375 7018 0001) z chwilą złożenia wniosku.


Miejsce składania dokumentów:

Urząd Stanu Cywilnego w Trzebini, ul. Marszałka Piłsudskiego 14, parter, pokój nr 13

Termin załatwienia sprawy:

Rejestracji dokonuje się w formie czynności materialno-technicznej niezwłocznie.

Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2064 z późn.zm.)

Tryb odwoławczy:

Odmowa dokonania rejestracji następuje w formie decyzji administracyjnej, od której przysługuje odwołanie do Wojewody Małopolskiego, za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania.

Uwagi i dodatkowe informacje:

Wniosek o rejestrację treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego. Wniosek może złożyć osoba, której dokument potwierdzający zdarzenie dotyczy, jej przedstawiciel ustawowy, lub inna osoba, która wykaże interes prawny lub interes faktyczny w rejestracji zgonu. Po dokonaniu rejestracji wydaje się wnioskodawcy odpis zupełny aktu stanu cywilnego.