A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Transkrypcja zagranicznego aktu stanu cywilnego

Sprawę załatwia: Urząd Stanu Cywilnego
Naczelnik: Marzena Bober
Lokalizacja: ul. Marszałka Piłsudskiego 14, parter, pokój nr 13
Telefon: (32) 7111038
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Informacje dodatkowe:

Aktualizacja 01.02.2021 r.

Osoba odpowiedzialna:

Urząd Stanu Cywilnego w Trzebini, ul. Marszałka Piłsudskiego 14, parter, pokój nr 13

nr tel. USC 32 7111038, kierownik 32 7111093, centrala urzędu 32 6121227 wew. 138, 193

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek strony.
2. Oryginał odpisu aktu stanu cywilnego wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Opłaty:

Opłatę skarbową  za wydanie decyzji w wysokości 50,00 zł wpłaca się na konto Urzędu Miasta w Trzebini z chwilą złożenia wniosku.

Opłaty można uiścić w siedzibie USC tylko bezgotówkowo przy użyciu karty płatniczej.

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Stanu Cywilnego w Trzebini, ul. Marszałka Piłsudskiego 14, parter, pokój nr 13

Termin załatwienia sprawy:

Transkrypcja zagranicznego aktu stanu cywilnego polega na przeniesieniu treści zagranicznego aktu stanu cywilnego w formie czynności materialno-technicznej i jest dokonywana niezwłocznie.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego

Tryb odwoławczy:

Odmowa dokonania transkrypcji następuje w formie decyzji administracyjnej, od której przysługuje odwołanie do Wojewody Małopolskiego, za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania.

Uwagi i dodatkowe informacje:

Wniosek o dokonanie transkrypcji składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego. Wniosek może złożyć osoba, której dotyczy zdarzenie podlegające transkrypcji, pełnomocnik lub inna osoba, która wykaże interes prawny lub interes faktyczny w transkrypcji dokumentu potwierdzającego zgon. Po dokonaniu transkrypcji wydaje się wnioskodawcy odpis zupełny aktu stanu cywilnego.