A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zawarcie związku małżeńskiego - ślub cywilny

Sprawę załatwia: Urząd Stanu Cywilnego
Naczelnik: Marzena Bober
Lokalizacja: ul. Marszałka Piłsudskiego 14, parter, pokój nr 13
Telefon: (32) 7111038
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Informacje dodatkowe:

Aktualizacja 28.01.2021 r.

Osoba odpowiedzialna:

Urząd Stanu Cywilnego w Trzebini, ul. Marszałka Piłsudskiego 14, parter, pokój nr 13, nr tel. USC 32 32 7111038, kierownik 32 7111093, centrala urzędu 32 6121227 wew. 138, 193

Wymagane dokumenty:
  1. Dokumenty stwierdzające tożsamość (dowód osobisty lub paszport).
  2. Zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.
  3. Jeżeli ślub ma się odbyć poza  USC należy złożyć stosowny wniosek.

 

Cudzoziemiec składa:

1. Zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.
2. Odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim – odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu nieistnienia, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.
3. Dokument stwierdzający, ze zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo lub postanowienie sądu zwalniające od złożenia tego dokumentu.

 

Wszystkie dokumenty sporządzone w obcym języku muszą zostać przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula. Jeżeli ślub ma się odbyć z obcokrajowcem, który nie mówi w języku polskim, przy składaniu zapewnienia i podczas ślubu musi być obecny tłumacz.

 

 

Opłaty:
  • 84,- zł - opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa
  • 1000,- zł – dodatkowa opłata za ślub poza urzędem stanu cywilnego

Opłaty wpłaca się  na konto Urzędu Miasta w Trzebini z chwilą złożenia zapewnienia.

Opłaty można uiścić w siedzibie USC tylko bezgotówkowo przy użyciu karty płatniczej.

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Stanu Cywilnego w Trzebini, ul. Marszałka Piłsudskiego 14, parter, pokój nr 13

Termin załatwienia sprawy:

W przypadku ślubu zawieranego przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego termin oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego wynosi minimum 1 miesiąc od złożenia zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa. Zapewnienie jest ważne przez okres 6 miesięcy od daty jego złożenia. W szczególnych przypadkach okres oczekiwania na ślub może zostać skrócony.

Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego
  2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy
Tryb odwoławczy:

Kierownik USC może odmówić udzielenia ślubu w formie pisemnej z podaniem przyczyn uzasadniających odmowę. W terminie 14 dni od daty doręczenia pisma Kierownika USC można złożyć wniosek do Sądu Rejonowego w Chrzanowie o rozstrzygnięcie, czy przyczyny podane przez kierownika USC uzasadniają odmowę.

Uwagi i dodatkowe informacje:

Ślub cywilny można wziąć w sali ślubów USC, która znajduje się w Dworze Zieleniewskich w Trzebini lub poza USC, w miejscu, które gwarantuje zachowanie uroczystej formy i bezpieczeństwo uczestników. Kierownik USC może odmówić udzielenia ślubu w innym miejscu, jeżeli uzna, że nie spełnia ono ustawowych wymagań. Po dokonaniu rejestracji małżeństwa wydawany jest bezpłatnie jeden odpis skrócony aktu małżeństwa z urzędu.