A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Wydanie dowodu osobistego

Sprawę załatwia: USC Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
Naczelnik: Kierownik: Mirosława Cichoń
Lokalizacja: ul. Piłsudskiego 14, parter, pokój nr 3 i 4
Telefon: Dowody osobiste 32 71 110 03, ewidencja ludności 32 61 21323
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Osoba odpowiedzialna:

Urząd Stanu Cywilnego – Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych, ul. Piłsudskiego 14, parter, pokój nr 3, nr telefonu 32 612-12-27 wew. 103 lub bezpośredni 32 71 110 03

 

Wymagane dokumenty:

Wypełniony wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się OSOBIŚCIE wraz z kompletem dokumentów:

  • dowód osobisty - bądź w przypadku jego braku - inny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu)
  • 2 aktualne fotografie w pozycji lewego półprofilu bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami o wymiarach 3,5 x 4,5 cm.
  • odpis skrócony aktu urodzenia w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małżeński lub
  • odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku (akty stanu cywilnego nie są wymagane, jeżeli zostały sporządzone w Urzędzie Stanu Cywilnego w Trzebini).
  • w przypadku gdy osoba nie ma ważnego polskiego paszportu a dane zawarte w dokumentach budzą wątpliwości co do obywatelstwa - organ może  żądać poświadczenie obywatelstwa polskiego.
  • wniosek złożony przez rodziców lub opiekunów dla osoby małoletniej, która nie ukończyła 13 roku życia wymaga złożenia zgodnego oświadczenia obojga rodziców lub opiekunów prawnych o wyrażeniu zgody na wydanie dowodu osobistego.
  • osoba małoletnia która ukończyła 13 rok życia składa wniosek w obecności jednego z rodziców lub opiekuna prawnego. Złożenie podpisów następuje w obecności urzędnika przyjmującego wniosek po wylegitymowaniu się.Wymagane jest osobiste stawiennictwo małoletnich powyżej 5 roku życia.

 

Opłaty:

BRAK

 

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Miasta w Trzebini, ul. Piłsudskiego 14,

Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych – pokój nr 3 na parterze.

 

Składanie wniosków o wydanie dowodu osobistego:

poniedziałek, środa, czwartek w godzinach 7.30 – 15.00,

wtorek 7.30 – 16.30,

piątek 7.30 – 13.30.

 

Odbiór dowodu osobistego w godzinach pracy Urzędu.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego jest dostępny w Referacie Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych Urzędu Miasta w Trzebini i na stronie www.trzebinia.pl.

 

 

 

 

Termin załatwienia sprawy:

Termin wydania dowodu osobistego wynosi 1 miesiąc od daty złożenia wniosku.

 

dowod osobisty

 

Podstawa prawna:

1. Ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych z dnia 10 kwietnia 1974 r. (Dz. U. z 2006 r. nr 139 poz. 993 z późniejszymi zmianami).

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie  wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich unieważniania, wymiany, zwrotu lub utraty (Dz.U. z 2009r. Nr 47, poz.384)

 

Tryb odwoławczy:

W przypadku wydania decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego odwołanie wnosi się do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem Burmistrza Miasta, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

 

Uwagi i dodatkowe informacje:

W przypadku ubiegania się o kolejny dowód osobisty, jeżeli dane w dowodzie nie uległy zmianie, a w archiwum dowodów osobistych znajdują się odpisy akt stanu cywilnego lub zostały sporządzone w USC Trzebinia - ponowne złożenie tych aktów nie jest wymagane.