A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały lub czasowy ponad 3 miesiące

Sprawę załatwia: USC Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
Naczelnik: Kierownik: Mirosława Cichoń
Lokalizacja: ul. Piłsudskiego 14, parter, pokój nr 3 i 4
Telefon: Dowody osobiste 32 71 110 03, ewidencja ludności 32 61 213 23
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Osoba odpowiedzialna:

Urząd Stanu Cywilnego – Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych, Trzebinia, ul. Piłsudskiego 14, parter, pokój nr 4, parter, nr telefonu (32) 612-12-27 wew. 104 lub bezpośredni 612-13-23

Wymagane dokumenty:

I. Cudzoziemiec dokonując zameldowania na pobyt stały, zgłasza dane wymagane do zameldowania oraz wypełnia i podpisuje formularz "Zameldowanie na pobyt stały."

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek "Zameldowanie na pobyt stały."
2. Karta pobytu wydana w związku z udzieleniem zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt tolerowany lub nadaniem statusu uchodźcy w RP, albo decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w RP, udzieleniu w RP ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt tolerowany.
3. Ważny paszport.
4. Akt prawny przydziału na lokal, w którym ma nastąpić zameldowanie (decyzja, umowa najmu lub akt notarialny).

II. Cudzoziemiec dokonując zameldowania na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące, zgłasza dane do zameldowania oraz wypełnia i podpisuje formularz "Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 3 miesiące."

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek "Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 3 miesiące".
2. Ważny paszport + wiza.
3. Dokument podróży, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, karta pobytu albo zezwoleniem na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenie na osiedlenie się, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich lub decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w RP. udzieleniu w RP ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt tolerowany (w przypadku ruchu bezwizowego) + paszport.
4. Akt prawnym przydziału na lokal, w którym ma nastąpić zameldowanie (decyzja, umowa najmu lub akt notarialny).

Opłaty:

Brak

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Stanu Cywilnego - Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych - ul. Piłsudskiego 14, pokój nr 4 na parterze.

Termin załatwienia sprawy:

Zaświadczenie wydaje się „od ręki”.

Podstawa prawna:

Ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych z dnia 10.04.1974 (Dz. U. z 2006 r. nr 139 poz. 993 z późniejszymi zmianami).

Tryb odwoławczy:

Nie dotyczy

Uwagi i dodatkowe informacje:

Druk „Zgłoszenie pobytu stałego lub pobytu czasowego ponad 3 miesiące” jest dostępny w Referacie Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych. Zameldowania na pobyt czasowy można dokonać na czas nie dłuższy niż określony w wizie, zezwoleniu na zamieszkanie na czas oznaczony lub zezwoleniu na osiedlenie się. Dokonując wymeldowania z miejsca pobytu czasowego przed upływem okresu zgłoszonego przy zameldowaniu cudzoziemiec zgłasza dane przez wypełnienie i podpisanie formularza" Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego".

Burmistrz Miasta Trzebini (Urząd Miasta w Trzebini ul. Marszałka Piłsudskiego 14 32-540 Trzebinia) jako administrator danych informuje, iż Państwa dane osobowe zawarte we wnioskach będą przetwarzane w celu:
- poświadczenia zameldowania na pobyt stały w dniu zameldowania
- poświadczenia wymeldowania z pobytu stałego w dniu wymeldowania
- poświadczenia zameldowania na pobyt czasowy w dniu zameldowania
- poświadczenia wymeldowania z pobytu czasowego w dniu wymeldowania

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa. Obowiązek podania danych wynika z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych z dnia 10.04.1974 (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 139 poz.993 z późn. zm.).