A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zaświadczenie o utracie dowodu osobistego

Sprawę załatwia: USC Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
Naczelnik: Kierownik: Mirosława Cichoń
Lokalizacja: ul. Piłsudskiego 14, parter, pokój nr 3 i 4
Telefon: Dowody osobiste 32 71 110 03, ewidencja ludności 32 61 213 23
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dokumenty do pobrania:

Procedura

Osoba odpowiedzialna:

Urząd Stanu Cywilnego – Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych ul. Piłsudskiego 14, parter, pokój nr 3, nr telefonu (32) 612-12-27 wew. 103 lub bezpośredni 71 110 03

Wymagane dokumenty:

Zawiadomienie o utracie dowodu osobistego wymaga osobistego stawiennictwa osoby, która utraciła dowód osobisty, a w przypadku małoletnich lub osób ubezwłasnowolnionych – odpowiednio rodzica albo opiekuna lub kuratora ustanowionego przez sąd, w urzędzie obsługującym organ gminy lub w placówce konsularnej.
Do wglądu dokument ze zdjęciem - paszport, legitymacja ubezpieczeniowa, prawo jazdy.

Opłaty:

Zaświadczenie o utracie dowodu osobistego wydane w chwili złożenia zawiadomienia o utracie jest wolne od opłaty skarbowej. W przypadku ubiegania się o kolejne zaświadczenie - płatne 17 zł. Opłatę należy wpłacić na rachunek bankowy Bank Spółdzielczy w Chrzanowie o/Trzebinia nr rachunku 49 84440008 0030 0375 7018 0001

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Miasta w Trzebini, ul. Piłsudskiego 14, Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych – pokój nr 3 na parterze.

Termin załatwienia sprawy:

Zaświadczenie wydawane jest niezwłocznie osobie zainteresowanej w godzinach pracy Urzędu.

Podstawa prawna:

1. Ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych z dnia 10 kwietnia 1974 r. (Dz. U. z 2006 r. nr 139 poz. 993 z późniejszymi zmianami).

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2009 r w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich unieważniania, wymiany, zwrotu lub utraty (Dz. U. z 2009r. Nr 47, poz.384).

3. Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy:

W przypadku wydania postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia o żądanej treści przysługuje stronie zażalenie do Wojewody za pośrednictwem Burmistrza Miasta Trzebini w terminie 7 dni od doręczenia postanowienia.

Uwagi i dodatkowe informacje:

UWAGI:

Dowód osobisty podlega unieważnieniu z dniem zawiadomienia o jego utracie lub zniszczeniu.

Osoba, która utraciła dowód osobisty jest obowiązana wystąpić niezwłocznie o wydanie nowego dokumentu do właściwego organu gminy.