A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ustalenie numeru porządkowego

Sprawę załatwia: Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Naczelnik: Paweł Korbiel
Lokalizacja: ul. Narutowicza 10, II piętro, pokój nr 20
Telefon: (32) 71 11 079 (Naczelnik)
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Informacje dodatkowe:

Informacja zaktualizowana 30.01.2023 r.

Osoba odpowiedzialna:

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - Referat Regulacji Geodezyjno-Prawnych, ul. Narutowicza 10, II piętro, pokój nr 14, nr telefonu 32 612-12-27 w. 173; 32 71 11 073;

 

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

2. Załączniki:

  • kopia mapy z naniesionym budynkiem (może być to kopia: mapy zasadniczej, ewidencyjnej, z projektem podziału, kopia projektu zagospodarowania działki lub terenu).

 

Procedura:

Osoba, która składała wniosek informowana jest telefonicznie o możliwości odbioru zawiadomienia. Zawiadomienie może być odebrane osobiście, za potwierdzeniem jego odbioru na kopii lub przesłane pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Opłaty:

Brak

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Miasta w Trzebini, Biuro Obsługi Klienta ul. Marszałka Piłsudskiego 14, pokój nr 1 na parterze

lub

Urząd Miasta w Trzebini, Dziennik podawczy - ul. Narutowicza 10, pokój nr 1 na I piętrze.

Termin załatwienia sprawy:

Zgodnie z przepisami KPA do 30 dni, lecz zwykle termin załatwiania sprawy nie przekracza 14 dni.

Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. pozycja 1990 z późniejszymi zmianami).
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późniejszymi zmianami).

 

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

Uwagi i dodatkowe informacje:

Wniosek dostępny jest w Referacie Regulacji Geodezyjno-Prawnych, Trzebinia ul. Narutowicza 10, II piętro pokój nr 14.

Dodatkowo do wniosku należy przedłożyć do wglądu:

  • dla budynku istniejącego:

zawiadomienie o zakończeniu budowy lub decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego,

  • dla budynku będącego w trakcie budowy:

decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę.

Osoba, która składała wniosek informowana jest telefonicznie o możliwości odbioru zawiadomienia. Zawiadomienie może być odebrane osobiście, za potwierdzeniem jego odbioru na kopii lub przesłane pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.