A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Wykup nieruchomości

Sprawę załatwia: Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Naczelnik: Paweł Korbiel
Lokalizacja: ul. Narutowicza 10, II piętro, pokój nr 20
Telefon: (32) 71 11 079 (naczelnik)
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Informacje dodatkowe:

aktualizacja 27.04.2022 r.

Dokumenty do pobrania:

 

Osoba odpowiedzialna:

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – Referat Gospodarki Nieruchomościami, ulica Narutowicza 10, drugie piętro, pokój numer 21, numer telefonu (32) 612 12 27 wewnętrzny 167, (32) 711 10 67, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Pracownik odpowiedzialny za załatwienie sprawy - Zastępca Naczelnika wydziału Agnieszka Duleba

 

Wymagane dokumenty:
  1. Wniosek o wykup nieruchomości na rzecz Gminy Trzebinia, zawierający oznaczenie wnioskodawcy, numer działki, powierzchnię działki będącej przedmiotem wykupu, obręb, cel wykupu, podpis wnioskodawcy.
  2. Kserokopia dokumentu stwierdzającego własność nieruchomości wnioskodawcy (aktualny odpis z księgi wieczystej lub akt własności ziemi).

 

 

Procedura:

O terminie podpisania aktu notarialnego wnioskodawca zostaje poinformowany pisemnie lub telefonicznie. Przy podpisywaniu umowy notarialnej należy okazać dowód osobisty. Kwota za wykupiony grunt jest wypłacana w terminie 14 dni od dnia podpisania notarialnej umowy kupna – sprzedaży, na konto bankowe wskazane przez wnioskodawcę.

Opłaty:

Brak opłat.

 

Miejsce składania dokumentów:

Dziennik Podawczy Urzędu Miasta w Trzebini ulica Marszałka Piłsudskiego 14 ( na parterze), Dziennik Podawczy Urzędu Miasta w Trzebini przy ulicy Narutowicza 10 ( pierwsze piętro) lub przez internet na adres skrytki ePUAP Urzędu Miasta w Trzebini.

 

Termin załatwienia sprawy:

Termin załatwienia sprawy wynosi około trzy miesiące

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2022 roku pozycja 559 z późniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2021 roku pozycja 1509 z późniejszymi zmianami.

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.