A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz Wypis i wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Sprawę załatwia: Wydział Architektury i Urbanistyki
Naczelnik: Ewa Jaśko
Lokalizacja: ul. Narutowicza 10, II piętro, pokój nr 12 i 13
Telefon: (32) 612 12 27 wew. 162, (32) 711 10 62
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Informacje dodatkowe:

Aktualizacja 11.04.2022 r.

Osoba odpowiedzialna:

Wydział Architektury i Urbanistyki, ul. Narutowicza 10, II piętro, pokój nr 13, nr telefonu (32) 612 12 27 wew. 162, (32) 711 10 62

 

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z mapą, na której zaznaczony będzie teren, którego dotyczy wypis.

2. Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebinia wraz z mapą , na której zaznaczony będzie teren, którego dotyczy wypis.

Opłaty:

Opłata skarbowa za wydanie wypisu lub wyrysu ze studium lub planu zagospodarowania przestrzennego wynosi :

1) od wypisu: do 5 stron – 30,00 zł, powyżej 5 stron – 50,00 zł,

2) od wyrysu: za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 – 20 zł, nie więcej niż 200,00 zł.

 

Z chwilą złożenia wniosku należy wnieść opłatę skarbową w wysokości najniższej kwoty, natomiast w przypadku wyższej opłaty, uzupełnienie nastąpi przy odbiorze.

Wpłaty gotówkowe i bezgotówkowe powinny być dokonywane na rachunek bankowy nr: 49 84440008 0030 0375 7018 0001 w Banku Spółdzielczym w Chrzanowie O/Trzebinia, z określeniem tytułu wpłaty „opłata skarbowa”.

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Miasta w Trzebini, Biuro Obsługi Klienta - ul. Marszałka Piłsudskiego 14, pokój nr 1 lub ul. Narutowicza 10, I piętro, pokój nr 1.

 

Termin załatwienia sprawy:

Wypis i wyrys wydawany jest w terminie 10 dni od daty złożenia wniosku lub w terminie uzgodnionym z wnioskodawcą.

 

Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2022 roku pozycja 503).
  2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dziennik Ustaw z 2021 roku pozycja 1923 z późniejszymi zmianami).
Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

 

Uwagi i dodatkowe informacje:

Wypis i wyrys można odebrać osobiście w Wydziale Architektury i Urbanistyki.

Wypis i wyrys może zostać przesłany pocztą na życzenie wnioskodawcy.

 

Wzór wniosku jest dostępny w Wydziale Architektury i Urbanistyki lub na stronie internetowej urzędu www.trzebinia.pl

(w zakładce załatw sprawę – Wydział Architekty i Urbanistyki – wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz wypis i wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego).