A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zaświadczenie o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki lub terenu

Sprawę załatwia: Wydział Architektury i Urbanistyki
Naczelnik: Ewa Jaśko
Lokalizacja: ul. Narutowicza 10, II piętro, pokój nr 13
Telefon: (32) 612 12 27 wew. 162, (32) 711 10 62
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Informacje dodatkowe:

Aktualizacja 11.04.2022 r.

Osoba odpowiedzialna:

Wydział Architektury i Urbanistyki, ul. Narutowicza 10, II piętro, pokój nr 13, nr telefonu (32) 612 12 27 wew. 162, (32) 711 10 62

 

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie zaświadczenia.

 

Opłaty:

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia wynosi 17,00 zł.

Opłatę skarbową należy wnieść z chwilą złożenia wniosku.

Wpłaty gotówkowe i bezgotówkowe powinny być dokonywane na rachunek bankowy nr: 49 84440008 0030 0375 7018 0001 w Banku Spółdzielczym w Chrzanowie O/Trzebinia, z określeniem tytułu wpłaty „opłata skarbowa”.

 

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Miasta w Trzebini, Biuro Obsługi Klienta - ul. Marszałka Piłsudskiego 14, pokój nr 1 lub ul. Narutowicza 10, I piętro, pokój nr 1.

Termin załatwienia sprawy:

Zaświadczenie wydawane jest w terminie 10 dni od daty złożenia wniosku lub w terminie uzgodnionym z wnioskodawcą.

 

Podstawa prawna:
  1. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2021 roku pozycja 735 z późniejszymi zmianami).
  2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dziennik Ustaw z 2021 roku pozycja 1923 z późniejszymi zmianami).

 

 

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

 

Uwagi i dodatkowe informacje:

Zaświadczenie można odebrać osobiście w Wydziale Architektury i Urbanistyki.

Zaświadczenie może zostać przesłane pocztą na życzenie wnioskodawcy.

Wzór wniosku jest dostępny w Wydziale Architektury i Urbanistyki lub na stronie internetowej urzędu www.trzebinia.pl (w zakładce załatw sprawę – Wydział Architekty i Urbanistyki – zaświadczenie o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego)