A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Najem lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy lub najem socjalny lokalu

Sprawę załatwia: Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Naczelnik: Agnieszka Malczyk
Lokalizacja: ul. Narutowicza 10, III piętro, pokój nr 33
Telefon: (32) 71 11 039
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Informacje dodatkowe:

Aktualizacja: 11.01.2022 r.

Osoba odpowiedzialna:

Referat Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miasta w Trzebini, ul. Narutowicza 10, 32-540 Trzebinia, III piętro, pokój nr 24, nr telefonu 32 71 11 030

Wymagane dokumenty:

Wniosek o przydział lokalu mieszkalnego wraz z załącznikami

Procedura:

We wniosku należy m. in.: udokumentować wysokość dochodów osiągniętych w okresie ostatnich pełnych trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku, uzyskać potwierdzenie warunków mieszkaniowych od administratora lub właściciela zajmowanego mieszkania. Szczegółowy opis procedury w dokumentach do pobrania w załączniku „procedura załatwienia sprawy”.

Opłaty:

Wniosek nie podlega opłacie skarbowej

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Miasta w Trzebini, Dziennik Podawczy - ul. Marszałka Piłsudskiego 14, na parterze

Termin załatwienia sprawy:

Po wstępnej weryfikacji – zgodnie z KPA

Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 611 z późn. zmianami ),
  2. Ustawa z dnia 21.06.2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (tekst jedn. Dz.U. 2021, poz. 2021),
  3. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jedn. Dz. U. z 2020, poz. 111),
  4. Uchwała nr XL/369/VIII/2021 Rady Miasta Trzebini z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Trzebinia.
Tryb odwoławczy:

Od decyzji Społecznej Komisji Mieszkaniowej przysługuje odwołanie do Burmistrza Miasta Trzebini.

W okresie 14 dni od podania do publicznej wiadomości listy osób uprawnionych do najmu lokalu lub najmu socjalnego lokalu przyjmowane są odwołania osób, które w wyniku kwalifikacji Społecznej Komisji Mieszkaniowej nie zostały ujęte na ww. liście.

Uwagi i dodatkowe informacje:

Wniosek jest dostępny w Referacie Gospodarki Mieszkaniowej, ul. Narutowicza 10, 32-540 Trzebinia , III piętro, pokój nr 24 oraz na stronie internetowej www.trzebinia.pl w zakładce „Załatw sprawę”.