A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Poświadczenie w sprawie osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego

Sprawę załatwia: Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Naczelnik: Agnieszka Malczyk
Lokalizacja: ul. Marszałka Piłsudskiego 14, II piętro, pokój nr 30
Telefon: (32) 71-11-092
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Informacje dodatkowe:

Aktualizacja 6.11.2017 r.

Dokumenty do pobrania:

Procedura uzyskania zaświadczenia

Osoba odpowiedzialna:

Referat Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa, ul. Marszałka Piłsudskiego 14, pokój nr 27 (II piętro) nr telefonu (32) 71-11-027

Pracownik odpowiedzialny za załatwienie sprawy - inspektor Marcin Głowacz.

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o poświadczenie przez Burmistrza oświadczenia wnioskodawcy o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego (we wniosku należy podać powierzchnię i położenie gospodarstwa oraz informacje gdzie zostanie przedłożone poświadczenie i w jakim celu).
2. Kserokopia dokumentu potwierdzająca fakt posiadania gospodarstwa, np. wypis z ewidencji gruntów, akt notarialny.
3. Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej.

Procedura:

Przed złożeniem wniosku należy potwierdzić załączone kserokopie dokumentów za zgodność z oryginałem  w Referacie Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa i przedstawić oryginały dokumentów do wglądu.
Poświadczenie wydaje się dla osób prowadzących gospodarstwa rolne o powierzchni min. 1 ha użytków rolnych.

Opłaty:

Za wydanie poświadczenia pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 17 zł. Opłatę należy uiścić na rachunek Urzędu w Banku Spółdzielczym, nr rachunku: 49 8444 0008 0030 0375 7018 0001

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Miasta w Trzebini, Biuro Obsługi Klienta (Dziennik Podawczy) - ul. Marszałka Piłsudskiego 14, pokój nr 1 na parterze

Termin załatwienia sprawy:

Zgodnie z przepisami KPA do 7 dni

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2052 z późn. zm.).

2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1827z późn. zm.).

 

Tryb odwoławczy:

Brak

Uwagi i dodatkowe informacje:

Przed złożeniem wniosku należy potwierdzić załączone kserokopie dokumentów za zgodność  z oryginałem w Referacie Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa i przedstawić oryginały dokumentów do wglądu.
Zaświadczenie wydaje się dla osób prowadzących gospodarstwa rolne o powierzchni min. 1 ha użytków rolnych.