A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Wykreślenie wpisu z ewidencji działalności gospodarczej

Sprawę załatwia: Biuro ds. Działalności Gospodarczej
Naczelnik: Kierownik Jolanta Pietrzyk
Lokalizacja: ul. Narutowicza 10, I piętro, pokój nr 3
Telefon: (32) 7111 082
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Informacje dodatkowe:

Aktualizacja 14.03.2019 r.

Dokumenty do pobrania:

Procedura załatwienia sprawy

Osoba odpowiedzialna:

Jolanta Pietrzyk

Wioleta Knapik


Biuro ds. Działalności Gospodarczej – Trzebinia ul. Narutowicza 10, I piętro, pokój nr 3, tel. 32 7111 082 lub 32 612 12 27, wew. 182.

 

Wymagane dokumenty:

Wniosek dotyczący wykreślenia działalności gospodarczej należy złożyć za pomocą formularza CEIDG-1 dostępnego na stronie www.ceidg.gov.pl – Formularze i instrukcje.

 

Przy zgłoszeniu wykreślenia działalności gospodarczej należy w w/w formularzu wypełnić rubryki – zgodnie z Instrukcją wypełniania formularza CEIDG-1 (obowiązuje od dnia 30.04.18), dostępną na stronie www.ceidg.gov.pl – Formularze i instrukcje.

 

Podając datę zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej należy pamiętać, że powinien to być ostatni dzień wykonywania działalności gospodarczej. Najczęściej wykreślenie odbywa się w ostatnim dniu danego miesiąca aby wszelkie zobowiązania (do US, ZUS) były naliczone tylko za dany miesiąc.

Od momentu wejścia w życie Konstytucji Biznesu, tj. od 30.04.2018r. – datę trwałego zaprzestania działalności gospodarczej (tj. pkt 16 wniosku) – możemy wskazać dowolnie wstecz. To oznacza, że z wykreśleniem możemy się cofnąć zarówno tydzień, jak i miesiąc wstecz. Należy jednak pamiętać że wskazana we wniosku data powinna być zgodna z normami prawa: ordynacja podatkowa, prawo o ubezpieczeniach społecznych oraz inne przepisy szczególne. Całkowitą odpowiedzialność za wskazanie niniejszej daty - ponosi przedsiębiorca. Nie zgłosimy tej czynności z wyprzedzeniem.

 

 

 

Procedura:

Wniosek o wykreślenie działalności gospodarczej można złożyć:

 1. on-line - przy użyciu podpisu elektronicznego, weryfikowanego za pomocą certyfikatu kwalifikowanego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.
 2. w urzędzie gminy - osobiście lub listem poleconym (w przypadku przesłania wniosku listem poleconym musi on być opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy potwierdzonym przez notariusza).

   

Opłaty:

Nie podlega opłacie.

 

Miejsce składania dokumentów:

Biuro ds. Działalności Gospodarczej - Trzebinia ul. Narutowicza 10, I piętro, pokój nr 3.

 

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie.

 

Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 646 z późn. zm.),
 2. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U. z 2018 r. poz. 647 z późn. zm),
 3. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 648),
 4. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2018 r. poz. 649),
 5. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej z dnia 6 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 650),
 6. Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1629),
 7. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2018 poz. 2096 z późn. zm.).
 8. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2018 poz. 1044 z późn. zm.).
Uwagi i dodatkowe informacje:

Przedsiębiorca może być także wykreślony z CEIDG w drodze decyzji administracyjnej w przypadku:

 1. stwierdzenia trwałego zaprzestania wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej,
 2. utraty przez przedsiębiorcę uprawnień do wykonywania działalności gospodarczej przysługujących na podstawie art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 3. gdy wpis został dokonany z naruszeniem prawa.

 

W związku ze zgłoszeniem w CEIDG wykreślenia działalności gospodarczej, informacja jest przetwarzana przez Urząd Skarbowy, Urząd Statystyczny i ZUS. Dodatkowo przedsiębiorca może złożyć formularz wyrejestrowujący z ubezpieczeń w ZUS (zarówno przedsiębiorcę, jak i jego członków rodziny).