A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Decyzja o lokalizację lub przebudowę zjazdu

Sprawę załatwia: Wydział Rozwoju Gminy
Naczelnik: Renata Wielonek
Lokalizacja: ul. Marszałka Piłsudskiego 14, II piętro, pokój nr 30 i 31
Telefon: (32) 71 11 037
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Informacje dodatkowe:

Aktualizacja 14.03.2023 r.

Osoba odpowiedzialna:

Wydział Rozwoju Gminy – Referat Dróg i Transportu Publicznego
ul. Marszałka Piłsudskiego 14, 32-540 Trzebinia

tel. (32) 61 21 227 wew. 137, (32) 71 11 037

Pracownik odpowiedzialny za załatwienie sprawy – Marek Nowotarski tel. 32 7111037 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Wymagane dokumenty:
  • Wniosek o wydanie zgody na lokalizację lub przebudowę zjazdu,
  • Kopię aktualnej mapy zasadniczej lub sytuacyjno-wysokościowej 2 szt. w skali 1:500 lub 1:1000**, obejmującej zakres przedmiotowej nieruchomości w nawiązaniu do drogi, z zaznaczonym proponowanym miejscem  lokalizacji zjazdu lub zjazdu do przebudowy.
  • Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, którą ma obsługiwać wnioskowany zjazd.
  • Oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa (w przypadku ustanowienia przez stronę pełnomocnika).
  • Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub stosowne zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej (w przypadku gdy wnioskodawcą jest przedsiębiorca).
Opłaty:

Opłata skarbowa w wysokości: 82,00 zł za wydanie decyzji dotyczącej zjazdu służącego obsłudze komunikacyjnej innej niż zabudowa mieszkaniowa; 17,00 zł za złożenie pełnomocnictwa; Opłaty należy uiszczać na konto UM Trzebinia nr 49 8444 0008 0030 0375 7018 0001.

Nie podlega opłacie skarbowej zezwolenie w sprawie budownictwa mieszkaniowego.

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Miasta w Trzebini, Biuro Obsługi Klienta - ul. Marszałka Piłsudskiego 14, pokój nr 1 na parterze.

Termin załatwienia sprawy:

1 miesiąc

Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1693).
  2. Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego z 14 czerwca 1960 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 2000).
  3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1518)
Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Burmistrza Miasta w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.