A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Uzgodnienie dokumentacji na lokalizowanie w pasie drogowym dróg publicznych obiektów i urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem dróg

Sprawę załatwia: Wydział Rozwoju Gminy – Referat Dróg i Transportu Publicznego
Lokalizacja: ul. Marszałka Piłsudskiego 14, 32-540 Trzebinia
Telefon: 32 7111037
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Informacje dodatkowe:

Aktualizacja 14.03.2023 r.

Dokumenty do pobrania:

Procedura

Wzór wniosku

Osoba odpowiedzialna:

Wydział Rozwoju Gminy – Referat Dróg i Transportu Publicznego, ul. Marszałka Piłsudskiego 14, 32-540 Trzebinia, nr telefonu (32) 612-12-27 wew. 137, (32) 71 11 037.

 

Pracownik odpowiedzialny za załatwienie sprawy – Marek Nowotarski, tel. 32 7111037 e- mail. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Wymagane dokumenty:

1/ wniosek określający:

• inwestora

• charakter zamierzenia z podaniem jego cech i parametrów

2/ mapa zasadnicza z naniesioną trasą projektowanego uzbrojenia (przyłączy bądź sieci) – 2 egz.

Opłaty:

Opłata skarbowa zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 2142) zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 wydawanie zezwoleń w sprawach budownictwa mieszkaniowego jest zwolnione z opłaty skarbowej.

 

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Miasta w Trzebini, Biuro Obsługi Klienta - ul. Marszałka Piłsudskiego 14, pokój nr 1 na parterze.

Termin załatwienia sprawy:

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego

Podstawa prawna:
  1. art. 39 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1693).
  2. miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
  3. Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego z 14 czerwca 1960 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 2000).
Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Burmistrza Miasta w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.