A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dostęp do informacji o środowisku

Sprawę załatwia: Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Naczelnik: Agnieszka Malczyk
Lokalizacja: ul. Narutowicza 10, pokój nr 34 (III piętro)
Telefon: (32) 71-11-027, (32) 71-11-028, (32) 71-11-029, (32) 71-11-040, (32) 71-11-077
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Informacje dodatkowe:

Aktualizacja: 10.08.2022 r.

Osoba odpowiedzialna:

Wydział Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa

– Referat Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa, ul. Narutowicza 10

– Referat Gospodarki Komunalnej, ul. Narutowicza 10

 

tel. (32) 61 21 227 wew. 127, 128, 129, 177 i 140 oraz (32) 71 11 027, (32) 71 11 028, (32) 71 11 029 71 11 077 i (32) 71 11 040

Wymagane dokumenty:

Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku

Opłaty:

Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie podlega opłacie zgodnie ze stawkami opłat określonymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. z 2022 r. poz. 120).

Zgodnie z § 5 cyt. Rozporządzenia za przesłanie kopii dokumentów lub danych drogą pocztową pobiera się opłatę w wysokości podanej w obowiązującym cenniku usług pocztowych lub kurierskich operatora, który obsługuje władze publiczne, za przesyłkę danego rodzaju i danej kategorii wagowej.

Miejsce składania dokumentów:

Dziennik Podawczy Urzędu Miasta w Trzebini ulica Marszałka Piłsudskiego 14 (na parterze), Dziennik Podawczy Urzędu Miasta w Trzebini przy ulicy Narutowicza 10 (pierwsze piętro), e-mail wysłany na adres mailowy urzędu (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

Termin załatwienia sprawy:

Udostępnienie informacji o środowisku na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku. Termin ten może zostać wydłużony do 2 miesięcy ze względu na stopień skomplikowania sprawy.

Podstawa prawna:
  • Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.).
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. z 2022 r. poz. 120).
Tryb odwoławczy:

W przypadku decyzji o odmowie udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie odwołanie składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Trzebini w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.