A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Opłata za usługi wodne

Sprawę załatwia: Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Naczelnik: Agnieszka Malczyk
Lokalizacja: ul. Narutowicza 10, pokój nr 34 (III piętro)
Telefon: 32 71 11 039