A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

PESEL dla obywatela Ukrainy/ PESEL для громадян України

Sprawę załatwia: Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
Naczelnik: Kierownik: Mirosława Cichoń
Lokalizacja: ul. Marszałka Piłsudskiego 14, parter, pokój nr 3
Telefon: 32 7111 003
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Osoba odpowiedzialna:

Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych, ul. Marszałka Piłsudskiego 14, parter, pokój nr 3

Wymagane dokumenty:

Przy składaniu wniosku o nadanie numeru PESEL należy okazać:

 • dokument podróży, Kartę Polaka lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiający ustalenie tożsamości,
 • w przypadku osób poniżej 18 roku życia także dokument potwierdzający urodzenie (akt urodzenia),
 • może być to także dokument unieważniony,
 • w przypadku braku dokumentów należy złożyć oświadczenie.

Podczas składania wniosku pobiera się odciski palców wnioskodawcy, z wyjątkiem osoby:

 1. która nie ukończyła 12. roku życia,
 2. od której chwilowo fizycznie nie jest możliwe pobranie odcisków któregokolwiek z palców,
 3. od której pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe.

Do złożenia wniosku niezbędne jest także zdjęcie, spełniające wymagania jak do dowodu osobistego:

 • kolorowe zdjęcie o wymiarach 35×45 mm (szerokość x wysokość) wykonane na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mające dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry. Zdjęcie obejmuje wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, przedstawiające osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, odzwierciedlające w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości wizerunek twarzy osoby składającej wniosek,
 • osoba na fotografii powinna patrzeć na wprost oraz mieć naturalny wyraz twarzy, zamknięte usta, twarz nieprzysłoniętą włosami, widoczne brwi, oczy i źrenice,
 • osoba na fotografii powinna być przedstawiona bez nakrycia głowy oraz bez okularów z ciemnymi szkłami (z pewnymi wyjątkami).

UWAGA: Istnieje możliwość bezpłatnego wykonania zdjęcia do wniosku w FOTOSTUDIO Gniewek przy ul. Narutowicza 11 w Trzebini - zobacz to miejsce na mapie Trzebini

trasa z budynku urzędu miasta do fotografa

Wnioskodawca podaje:

 • imię i nazwisko,
 • data i miejsce urodzenia,
 • kraj urodzenia i obywatelstwo,
 • data wjazdu do Polski,
 • ukraiński numer ewidencyjny ‒ jeśli masz,
 • aby uzyskać profil zaufany – dane kontaktowe: adres e-mail i polski numer telefonu.

Jeżeli wnioskodawca ma ukończone 18 lat, na wniosku może wyrazić zgodę na:

 • wprowadzenie danych (adres e-mail, numer telefonu komórkowego) do rejestru danych kontaktowych (Rejestr Danych Kontaktowych to baza, do której dostęp ma tylko administracja publiczna i podmioty realizujące zadania publiczne. Ułatwia przesyłanie zawiadomień o złożonych dokumentach i rozpatrzonych wnioskach lub potrzebie uzupełnienia dokumentacji),
 • potwierdzenie profilu zaufanego (cyfrowe narzędzie, które umożliwia załatwianie spraw urzędowych online oraz pozwala wobec podmiotów publicznych na podpisanie dokumentu elektronicznego podpisem, który jest równoważny prawnie z podpisem własnoręcznym).
Procedura:

Wniosek składa się na piśmie, utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym czytelnym podpisem. Wniosek wypełnia wnioskodawca albo pracownik urzędu na podstawie danych, podanych przez wnioskodawcę.

Wniosek w imieniu dziecka składa jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy ustanowiony przez sąd opiekuńczy, lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem. Dziecko do 12 roku życia nie musi być obecne przy składaniu wniosku ‒ z wyjątkiem sytuacji, w której jego tożsamość będzie ustalana w oparciu o oświadczenie. Od dzieci, które nie ukończyły 12 roku życia nie pobiera się odcisków palców.

Opłaty:

Usługa wydania numeru PESEL jest bezpłatna.

Miejsce składania dokumentów:

Wniosek trzeba złożyć osobiście w Urzędzie Miasta w Trzebini przy ul. Marszałka Piłsudskiego 14 (parter, pokój nr 3).
Godziny pracy:
poniedziałek, środa, czwartek: 7.00 - 15.00, wtorek: 7.00 - 17.00, piątek: 7.00 - 13.00.

Termin załatwienia sprawy:

Po złożeniu i przyjęciu wniosku otrzymasz wydruk potwierdzenia nadania numeru PESEL.

Podstawa prawna:

Kwestię udzielania pomocy obywatelom Ukrainy reguluje specustawa, ogłoszona 12 marca 2022 r. (ustawa z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Dz. U. poz. 583).

Wprowadzone prawo uznaje za legalny pobyt obywateli ukraińskich oraz ich małżonków nieposiadających ukraińskiego obywatelstwa w Polsce przez 18 miesięcy, liczonych od 24 lutego 2022 r., jeśli osoby te wjechały legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bezpośrednio przez ukraińsko-polską granicę w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. i deklarują zamiar pozostania na terytorium Polski.

Złożenie wniosku o udzielenie numeru PESEL rejestruje także pobyt w Polsce obywatela Ukrainy uciekającego przed wojną w przypadku gdy, jego wjazd nie został uprzednio zarejestrowany przez komendanta placówki Straży Granicznej podczas kontroli granicznej.

Tryb odwoławczy:

Brak

Uwagi i dodatkowe informacje:

Z praktycznych względów cudzoziemcom rekomenduje się o wystąpienie z wnioskiem o nadanie numeru PESEL (jedenastocyfrowy symbol numeryczny, który jednoznacznie identyfikuje osobę fizyczną). PESEL będzie potrzebny do złożenia wniosków o udzielenie świadczeń, a także do dopełnienia formalności związanych z podjęciem pracy oraz prowadzeniem działalności gospodarczej.