A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

PESEL dla obywatela Ukrainy/ PESEL для громадян України

Sprawę załatwia: Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
Naczelnik: Kierownik: Mirosława Cichoń
Lokalizacja: ul. Marszałka Piłsudskiego 14, parter, pokój nr 3
Telefon: 32 7111 003