A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Uzyskanie odpisu z Księgi Rejestrowej Instytucji Kultury

Sprawę załatwia: Wydział Promocji i Kultury
Naczelnik: Beata Przeworowska
Lokalizacja: ul. Narutowicza 10, 32-540 Trzebinia
Telefon: 32 71 11 081