Wizualizacja obowiązku informacyjnego zleceniobiorcy zadania publicznego   Projekt jest finansowany ze środków Gminy Trzebinia do...
Uprzejmie informujemy o wprowadzeniu Zarządzeniem nr 0050.343.2019 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 17.10.2019 r. Sytemu Identyfikacji Wizualnej...
Pierwszym udokumentowanym herbem związanym z terenem Trzebini był herb Łabędź, którym pieczętował się Walter vel Walther, mieszczanin krakowski,...
 Projekt przewiduje umieszczenie paska o stałej wys. 1 cm (niezależnie od szerokości) z napisem "JEDNOSTKA GMINY TRZEBINIA...